รวมประเด็นสำคัญจากปาฐกถาหัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศ จากความแข็งแกร่งภายในสังคมไทย” ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่สถาบัน Asia Society ณ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

Tags: , , ,