เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแถลงถึงมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบให้บริษัทการบินไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงคมนาคม เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามคำสั่งของศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ครม. มีมติให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาล โดยศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาบริหารงาน และรัฐบาลจะเข้าช่วยเหลือการบินไทยอย่างเต็มที่ เนื่องจาก ไม่ต้องการให้พนักงานกว่า 20,000 คนตกงาน 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “นี่คือการตัดสินใจของผม และเป็นทิศทางที่รัฐบาลจะยึดมั่นและปฏิบัติตามกับกรณีของการบินไทย” ส่วนทางด้านรายละเอียดอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ศาลกำหนด และจะมีการแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป ภายหลังที่กระทรวงที่รับผิดชอบทำการศึกษาข้อมูลแล้วเสร็จ ทางด้านการปรับโครงสร้างของการบินไทย พล.อ.ประยุทธ์ หวังว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างภายในของการบินไทยเช่นกัน 

นายกฯ​ กล่าวต่อว่า การบินไทยนับเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยมาตลอด 60 ปี ผ่านการทุ่มเททำงานของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ และการตัดสินใจครั้งดังกล่าวนี้ จะทำให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินที่มีความแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการฟื้นฟูการบินไทยประกอบไปด้วย 

  • ให้การบินไทยพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีการกล่าวกันว่าจะให้กระทรวงการคลังขายหุ้น 3% ซึ่งหากเป็นตามตัวเลขนี้ ภายหลังการขายหุ้นแล้วจะทำให้กระทรวงการคลังเหลือหุ้น เพียง 48.03%
  • ปรับโครงสร้างการบริหารให้เหลือผู้บริหารเพียงแค่ 3 คน 
  • ล้มแนวคิดโฮลดิ้ง คัมพานี 
  • การดูแลเจ้าหนี้ต่างประเทศจะควบคู่ไปกับศาลไทยและศาลสหรัฐฯ 
  • ร้องขอต่อศาลเพื่อยื่นล้มละลาย

ทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย แถลงเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า เห็นด้วยกับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หากแต่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจขายหุ้นของกระทรวงการคลัง เนื่องจากเหตุผลสองประการคือ การขายหุ้นในช่วงฟื้นฟูกิจการอาจทำให้เจ้าหนี้และนักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่น และเมื่อหุ้นของกระทรวงการคลังต่ำกว่าร้อยละ 50 จะทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยถูกยุบไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 ซึ่งอาจทำให้พนักงานการบินไทยไม่ได้รับการคุ้มครอง ขณะที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างกิจการ

ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้การบินไทยมีหนี้สินรวมกว่า 2 แสนล้านบาท โดยในปี 2562 การบินไทยขาดทุน 1.2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปีก็ 2561 ขาดทุน 1.16 หมื่นล้านบาท และก่อนหน้านั้นปี 2560 ก็ขาดทุน 2.1 พันล้านบาท ซึ่งทำให้การบินไทยเป็นบริษัทที่มีหนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลล้มละลายกลาง

 

อ้างอิง:

https://www.facebook.com/sahapapTG/

https://www.bbc.com/thai/thailand-52718193

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881181

Tags: , , ,