เมื่อเวลา 12.30 . สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยเครื่องบินส่วนตัว โดยมีพิธีการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ และมีประชาชนมารอรับเสด็จจำนวนมาก 

โดยการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปีที่ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนไทยอีกครั้ง โดยในครั้งแรกนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม .. 2527

ในการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เนื่องในโอกาสโอกาสครบ 350 ปีมิสซังสยาม และ 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน โดยในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 21 .. 2562 เวลา 09.00 . สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล จากนั้นเวลา 10.00 . จะเสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา 11.15 . เสด็จอวยพรผู้ป่วยโรงพยาบาลเซนหลุยส์ 

เวลา 16.55 . เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และในเวลา 18.00 . จะทำพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือมิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ  โดยคาดว่าจะมีผู้คนเข้าร่วมประมาณ 5 หมื่นคน 

และในวันวันศุกร์ที่ 22 .. เวลา 10.00 . จะเสด็จไปยังวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เวลา 15.20 . เสด็จไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเวลา 17.00 .เสด็จไปทำพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จต่อไปยังท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเสาร์ที่ 23 .. เวลา 09.15 ซึ่งจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ด้วยเครื่องบินสายการบินไทย และในระว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ พระองค์จะทรงประทับอยู่ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน (Apostolic Nunciature Embassy of the Holy See) ถนนสาทรใต้ ตลอดการพำนัก 

สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงประสูติที่กรุงบัวโรสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1936 จากครอบครัวเชื้อสายอิตาลี และถือเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์แรกที่ไม่ใช่ชาวยุโรป ในขณะที่ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกราว 388,468 คน 

ภาพ : REUTERS/Remo Casilli

Tags: ,