จากกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรรัฐธรรมนูญ ยื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อตรวจสอบการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม ม.98(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ ม.42 (3) แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561

จนทำให้เกิดการเปิดเผยรายชื่ออีกหลายรายชื่อและหลายพรรคตามมา ทั้งรายชื่อที่ถูกยื่นคำร้องตรวจสอบต่อ กกต. แล้ว และอีกหลายรายชื่อที่เพียงเป็นการเปิดชื่อขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าหากใช้ผู้สมัครพรรคใดถูกตัดสิทธิภายใต้เกณฑ์นี้ ก็เท่ากับว่าจะมีผู้สมัครคนอื่นพรรคอื่นถูกตัดสิทธิด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าหากใช้หลักเกณฑ์นี้จะมีผู้สมัครส.ส. กว่า 100 คนที่เข้าข่ายจะถูกตัดสิทธิได้เลยทีเดียว

หรือนี่จะเป็นเกมธานอสดีดนิ้ว แล้วผู้สมัครส.ส. หรือว่าที่ส.ส.  หายวับไปกับตาทั้งหมด หรือจะต้องล้มกระดานแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง

พรรคอนาคตใหม่

 1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
 2. นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9
 3. นายวินท์ สุธีรชัย ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 19
 4. นายคารม พลพรกลาง ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 26
 5. นายวรภพ วิริยะโรจน์ ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 38
 6. นายวรกร ฤทัยวาณิชกุล ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 71
 7. นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล จำกัด ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 94
 8. นายหรินทร์ ยุวรัตนาพร ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 111
 9. น.ส.นรีรัตน์ สุขวรรณรัตน์ ผู้สมัครส.ส. แบบแบ่งเขต เขต 2 จังหวัดสระบุรี
 10. นายวีระชน นามประกาย ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต เขต 4 จังหวัดสกลนคร
 11. นายปิยเมษฐ ประณีตพลกรัง ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต เขต 14 จังหวัดนครราชสีมา
 12. น.ส. กัลยารัตน์ กิตติกัลยานนท์ ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต เขต10 จังหวัดขอนแก่น

พรรคเพื่อไทย

 1. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ผู้สมัครส.ส. เขต 5 นนทบุรี

ยังไม่เปิดเผยชื่ออีก 4 คน

 

พรรคพลังประชารัฐ

 1. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ว่าที่ ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 15
 2. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ว่าที่ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1
 3. พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 16
 4. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ว่าที่ ส.ส. เขต 7 กทม.
 5. น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 19

ยังไม่เปิดเผยชื่ออีก 3 คน

 

พรรคประชาธิปัตย์

 1. นายสาธิต ปิตุเตชะ ว่าที่ส.ส. เขต 1 จังหวัดระยอง

 

พรรคภูมิใจไทย

 1. นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ว่าที่ส.ส. เขต 1 จังหวัดสตูล
Tags: ,