“Only the dead have seen the end of war”

ประโยคข้างต้นจากนักปราชญ์ชื่อก้องโลกอย่างเพลโต (Plato) ที่มองว่ามีแต่ผู้วายชนม์เท่านั้น ที่จะได้พบกับ ‘สันติภาพ’ อย่างแท้จริง อาจไม่ใช่คำกล่าวลอยๆ อีกต่อไป เพราะหากสังเกตให้ดี จะพบว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา บนโลกใบนี้ล้วนมีไฟสงครามที่ปะทุเรื่อยมา เช่น สงครามในอัฟกานิสถาน ซีเรีย ปาเลสไตน์ ดินแดนพิพาทอินเดียกับจีน กลุ่มชาติพันธุ์เมียนมา และล่าสุดระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นชนวนเหตุแห่งสงครามโลกครั้งที่ 3

ปัจจุบัน แม้โลกจะถูกบัญญัติว่าเป็นยุคแห่ง ‘Long Peace’ หรือยุคแห่งโลกสันติภาพอันยาวนาน ตามทฤษฎีของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ หลังจากผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี 1945 และสงครามเย็น เมื่อปี 1991 โดยทิ้งบาดแผลความสูญเสียไว้เบื้องหลัง เพื่อเดินหน้าสู่วิถีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่คำถามสำคัญคือ เหตุใดสงครามยังเกิดต่อเนื่อง และดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า หรือเพราะสันติภาพของโลกใกล้จะถึงคราวอวสาน?

พอดแคสต์ Ways of Being Wild เริ่มต้น EP1 ด้วยการชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยและถกกันในประเด็น ‘End of Long Peace เมื่อโลกสงบสุขมานาน สงครามจึงอุบัติขึ้นอีกครั้ง’ ก่อนร่วมหาคำตอบว่า ยุคแห่งสันติภาพที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ แท้จริงเป็นคำอุปโลกน์สร้างขึ้นหรือมีอยู่จริง รวมถึงมุมมองความเป็นไปได้หากโลกต้องเผชิญสู่ยุคสงคราม

Tags: , ,