องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมมือกับสหพันธ์กาชาดสากลและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และสภากาชาดไทย พัฒนาแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 

โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว ก่อนหน้านี้เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที อปพลิเคชันพ้นภัย เป็นแอปฯ ที่สภากาชาดไทยใช้เพื่อให้เหล่ากาชาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารของสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนความเสียหาย และเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากร (ชุดธารน้ำใจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลืออีกด้วย โดยมีการเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายนในปีที่ผ่านมา 

จากความสำเร็จของแอปฯพ้นภัย’ ในการจัดการช่วยเหลือผู้คนในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ แอปฯ นี้ได้ถูกนำมาพัฒนาและใช้งานต่อในสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ในครั้งนี้ โดยผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อแจ้งข้อมูลและระบุตำแหน่งของผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อแล้วและต้องการความช่วยเหลือ 

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบน iOS และ Android 

iOS: https://apps.apple.com/th/app/phonphai/id1434801222

Android: https://play.google.com/store/apps/details…

Tags: , , ,