วิวาทะจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่สอง (25 ก.พ.) ทั้งประเด็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความเหลื่อมล้ำ โคโรนาไวรัส หรือแม้แต่กองทัพไอโอ ฝ่ายค้านถามอะไร ฝ่ายรัฐบาลตอบอย่างไร 

สรัสนันท์ อรรณนพพร ..ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ฝ่ายค้านระบุถึงผลงานของรัฐบาลที่เอื้อให้นายทุนร่ำรวยขึ้น ตัวอย่างเช่น เจ้าสัว 4-5 ราย โดยเฉพาะรายที่บริจาคโต๊ะจีนในงานระดมทุนพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งส่งผลให้จีดีพีของประเทศไทยที่อ้างว่าดีขึ้นนั้นไปเติบโตให้กับกลุ่มคน 1% ในประเทศ แต่ไม่ได้กระจายไปใน 99% ของคนทั้งประเทศ

ในขณะที่ พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองที่เปิดให้เคที (บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด) และเอกชนร่วมลงทุน โดยเสนอสภาและประชาชนพิจารณาถึงคำว่า ‘เอื้อ’ ต่อการลงทุน ของทั้งในและต่างประเทศ  

เอกภพ เพียรพิเศษ .. จังหวัดเชียงราย อดีตพรรคอนาคตใหม่ อภิปรายถึงรัฐบาลไทยที่ดำเนินการนโยบายการทูตแบบมดกับราชสีห์ และอุ้มทุนจีนทั้ง 6 ประเด็น คือ 1.ปัญหาล้งลำไย ที่ราคาลำไยหน้าสวนลดลงเหลือ 13 บาท/กก. เพราะนายทุนจีนฮั้วกันกดราคา 2. ปัญหาตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ทุนจีนเข้ามาซื้อและปล่อยเช่าแก่คนไทย 3. รถไฟความเร็วสูง ที่ไทยเซ็น MOU เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ทั้งที่เมื่อศึกษาออกมาว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าจนต้องลดสเปคจากรถไฟความเร็วสูงเหลือเพียงรถไฟรางคู่เท่านั้น 4. รัฐไทยอุ้มบริษัทค้าออนไลน์จีน ที่นายทุนไทยรายเล็กรายน้อยต้องเสียภาษีนำเข้าสินค้ามา แต่กลุ่มนายทุนจีน กลับไม่เก็บภาษีจนกว่าจะหยิบสินค้าเข้ามาขาย 5. กรณีการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รัฐบาลไปรับคนไทยในอู่ฮั่นช้าและการไม่ระงับวีซ่า on arrival 6. การจัดการแม่น้ำโขงที่จีนได้สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขงส่งผลให้ประเทศไทยเกิดภัยแล้ง แต่รัฐบาลกลับเดินทางไปอ้อนวอนให้จีนปล่อยน้ำออกมา แทนที่จะตั้งโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการ

ในขณะที่จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ และกล่าวว่า การมีล้งจีนมาประกอบการที่ประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจ เพราะล้งของชาวต่างชาติก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ .. บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ อภิปรายถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เมื่อเทียบกับ 20 ปีก่อนสัดส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจนั้นเป็นสามเหลี่ยมกลับหัว คนไม่สามารถมีลูกได้เพราะไม่มีเงินจะเลี้ยงซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศหักกลางเพราะคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันจะไม่มีเงินมาเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้ พร้อมทั้งระบุถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำของไทยที่พุ่งจากอันดับ 3 มาเป็นอันดับ 1 ของโลก

ในขณะที่พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจงว่า รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาของหนี้ครัวเรือน โดยแนะนำว่าปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้โดยพิจารณาถึงหนี้บัตรเครดิต หนี้ส่วนบุคคล แบะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพิจารณาว่า ใช้เงินพอประมาณหรือไม่ เศรษฐกิจล้มก็ต้องประเมินว่าลงทุนมากเกินกำลังของตนเองจนทำให้เกิดปัญหาอย่างไร

การโต้กลับของฝ่ายรัฐบาลเรื่องที่รัฐบาลไทยอ้าแขนรับอาลีบาบา ผู้ประกอบการค้ารายใหญ่ของจีนว่า จะสร้างรายได้ในสินค้าของคนไทย ขณะที่ฝ้ายค้านยกมือประท้วง เพราะฝ่ายรัฐบาลพูดไม่ตรงประเด็นกับที่ฝ่ายค้านอภิปรายไปก่อนหน้านี้

สุทิน คลังแสง ..มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายถึงภาพรวมของความรวยของคนรวยในประเทศไทยที่สวนทางกับคนทั้งประเทศ ที่ประเทศจนลงและชาวบ้านมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

ในขณะที่พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจงถึงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำภายในประเทศว่าทราบดีถึงเรื่องนี้ พร้อมระบุว่าไม่ควรมาดูถูกรูปแบบการแก้ปัญหาเพราะได้มีการนำรูปแบบการแก้ปัญหาจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์กับของไทย

จิราพร สินธุไพร .. จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย อภิปรายถึงการที่ไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP จากสหรัฐฯ ตั้งแต่หลังรัฐประหารปี 2557 ส่งผลให้คนตกงานหลักล้านคนเพราะประเทศไทยไม่เข้สหลักเกณฑ์ที่จะสามารถเจรจาทางการค้าได้

ในขณะที่จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าหากรัฐบาลไม่สนใจเศรษฐกิจฐานรากจริง จะมี 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. นโยบายประกันรายได้เกษตรกร 3. เบี้ยยังชีพผู้พิการที่เพิ่มจาก 800 เป็น 1,000 บาทใน 1 กันยายนนี้ 4. ร้านโชห่วยที่ยังชีพโรยรินอยู่ตามตำบลและต้องการขึ้นเป็นสมาร์ตโชห่วยก็คงจะไม่เกิดขึ้น 5. มาตราการในการส่งเสริม OTOP SME กว่าแสนล้านบาทก็คงจะไม่เกิดขึ้น

ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจถึงคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขาดวุฒิภาวะ บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ โดยได้หยิบบกกรณีปิดเหมืองอัครา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรา 44 ปิดเหมืองทองของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จนเกิดการฟ้องร้องราชอาณาจักรไทยมูลค่ามหาศาล เพราะไปขัดกับข้อสัญญาการค้าเสรีระหว่างไทยและออสเตรเลีย ซึ่งไม่สามารถยึดโอนเป็นของรัฐได้

ในขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแจงถึงกรณีที่ปิดเหมืองว่าไม่ได้ยึด เพียงแค่ระงับปิดกิจการชั่วคราวเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและเสริมต่อว่าปัญหาที่ผ่านมานั้นไม่มีความเสียหายที่เกิดจากการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลองด่านหรืออื่นๆ โดยบางปัญหานั้นเกิดก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดนี้ ก่อนจะทิ้งท้ายว่าหากรัฐบาลที่ชลน่านบอกว่าเก่งนั้นที่ผ่านมา 6 รัฐบาลทำไมจึงไม่แก้ปัญหาก่อนหน้านี้

          วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยระบุว่า กองทัพบกมีการจัดตั้งขบวนการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) เพื่อยุยง ปลุกปั่น โจมตีฝ่ายเห็นต่างของรัฐบาลไทย พร้อมเปิดหลักฐานที่อ้างว่าเป็นเอกสารลับ งบ กอ.รมน ที่จัดสรรงบประมาณประจำปี 2560-2562 ให้แก่เว็บไซต์ poluny.blogspot.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คอยโจมตีนักสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสามจังหวัดชายแดนใต้ และยังมีการสร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอม จัดคิวกันเพื่อตอบโต้และ “พลีชีพ” ทางออนไลน์เพื่อปลุกปั่นฝ่ายเห็นต่าง หรือสนับสนุนฝ่ายตนเอง โดยมีเอกสารระบุว่ามีค่าโทรศัพท์รายเดือนให้เดือนละ 300 บาทแต่มีผู้ให้ข้อมูลว่าได้รับเงินเพียง 100 บาท

        ในขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากรัฐสภา ในเวลา 23.11 น. ระหว่างที่ฝ่ายค้านกำลังอภิปรายอยู่ พร้อมบอกว่านี่คือการพูดจาใส่ร้าย ก่อนจะแจงกรณีนี้ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 3 (26 ก.พ.) ถึงขบวนการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ว่าไม่ทราบในเรื่องนี้ และทางรัฐบาลไม่มีนโยบายอยู่แล้ว ซึ่งตนเองนั้นก็เคยโดนแบบนี้เช่นกันและจะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ให้อีกครั้ง

Tags: , ,