เดรสเดนเมืองหลวงของรัฐแซกโซนี ทางตะวันออกของประเทศเยอรมนี ถูกมองว่าเป็นแหล่งชุมนุมของผู้ที่มีแนวคิดขวาจัดและเป็นแหล่งกำเนิดของขบวนการต่อต้านศาสนาอิสลามที่เรียว่า Pegida (Patriotic Europeans against the Islamisation of the West) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2014 และเคยรวมตัวกันเดินขบวนประท้วงกลางเมืองเดรสเดน 

จากแนวคิดขวาจัดของกลุ่มคนในเมืองแห่งนี้ ทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งอาจจะนำพาไปสู่ความรุนแรงได้ ทำให้สภาเมืองเดรสเดนมีมติประกาศภาวะนาซีฉุกเฉิน’ (Nazi Emergency) ด้วยคะแนนเสียง 39 ต่อ 29 เสียง ในขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยกับการประกาศภาวะนาซีฉุกเฉินนี้กล่าวว่าเป็นการทำเกินไป” 

ภาวะนาซีฉุกเฉิน หรือ Nazinotstand มีความหมายทางสังคมคล้ายกับการประกาศภาวะฉุกเฉินสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อันมีความหมายว่า มีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นและคุกคามสังคมประชาธิปไตยแบบเปิด ซึ่งมีการกล่าวโทษว่านักการเมืองนั้นไม่ยอมแสดงจุดยืนที่แน่นอนว่าต่อต้านแนวคิดแบบขวาจัดหรือไม่ แม็กซ์ อาสเซนแบช หนึ่งในสมาชิกสภาเมืองที่ลงคะแนนเห็นด้วยในการประกาศสภาวะนาซีฉุกเฉินในครั้งนี้กล่าวว่าการประกาศภาวะนาซีฉุกเฉินนี้จะช่วยป้องกันและสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมเสรีประชาธิปไตยที่ปกป้องชนกลุ่มน้อยและต่อต้านพวกที่มีแนวความคิดสุดโต่งแบบนาซี

ในขณะที่แจน ดอนเฮาเซอร์ สมาชิกสภาเมืองจากพรรค Christian Democrats (CDU) ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการประกาศภาวะนาซีฉุกเฉินในครั้งนี้กล่าวว่า ภาวะฉุกเฉินนั้นจะประกาศได้ก็ต่อเมื่อสังคมเกิดการล่มสลาย หรือมีภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่การโฟกัสไปยังที่แนวคิดขวาจัดเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เข้ากฎเกณฑ์เพียงพอที่จะทำให้ประกาศภาวะฉุกเฉินได้ 

ชาวเดรสเดนส่วนใหญ่ไม่ใช่พวกขวาจัดและก็ไม่ใช่พวกที่ต่อต้านประชาธิปไตยดอนเฮาเซอร์กล่าว

เดรสเดนเป็นเมืองที่ความเชื่อมโยงกับกลุ่มทางการเมืองที่มีแนวคิดขวาสุดมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990 เมื่อกลุ่มนีโอนาซีริ่มจัดการชุมนุมเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การทำลายล้างด้วยระเบิดจากกองกำลังอังกฤษและอเมริกาในปี 1945 โดยกลุ่มนี้มีบทบาทอย่างมากในพื้นที่โดยรอบและในแซกโซนีตอนใต้ นอกจากนี้ รัฐแซกโซนียังเป็นฐานคะแนนเสียงของพรรคแนวคิดขวาจัดอย่าง National Democratic Party of Germany (NPD) และพรรค Alternative for Germany (AfD) อีกด้วย ซึ่งในการเลือกตั้งในเดือนกันยายนที่ผ่านมา พรรค AfD ได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นถึง 17.8% จากการเลือกตั้งในปี 2014

 

อ้างอิง

https://www.bbc.com/news/world-europe-50266955 

https://edition.cnn.com/2019/11/02/europe/nazi-emergency-dresden-grm-intl/index.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/eastern-german-city-dresden-declares-nazi-emergency-191102180800087.html 

ที่มาภาพ : การเดินขบวนสนับสนุนพรรค AfD ในปี 2018 โดย JOHN MACDOUGALL / AFP

Tags: , , , ,