12 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาคดีที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงินจำนวน 191 ล้านบาท อันมาจากคำร้องของ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โดยมีประเด็นตามคำร้องสองประเด็น คือ หนึ่ง การกู้เงินนี้ถือเป็นการบริจาคของบุคคลเกินกว่า 10 ล้านบาท ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และสอง เป็นการกู้เงิน ที่ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเข้าข่ายเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 62 ...ว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองกู้ยืมเงินมาดำเนินกิจการพรรคการเมืองได้

ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติออกมาแล้ว ว่าให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยอ้างเหตุตามมาตรา 72 ของกฎหมายพรรคการเมือง ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92 (3) ของกฎหมายพรรคการเมือง

Tags: , ,