ย้อนชีวิตฟีเดล คาสโตร นักปฏิวัติชาวคิวบา ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกเกือบ 50 ปี ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยวัย 90 ปี

Tags: ,