พายุไต้ฝุ่นซาเระกาเข้าถล่มจีนและเวียดนาม ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้สร้างความเสียหายให้กับจีนและเวียดนามอย่างไรบ้าง เราประมวลภาพเหล่านั้นไว้ในรายการ Moment of the Day

Tags: