ทีมนักวิจัยจากหลายสถาบัน นำโดย นักวิจัยจาก University College London (UCL) เปิดเผยผลการศึกษาพบว่า แอมบร็อกซอล (Ambroxol) ที่เป็นตัวยาหลักในยาแก้ไอตั้งแต่ยุคทศวรรษที่ 1970 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคพาร์กินสัน และปลอดภัยต่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โดยยาชนิดนี้อาจจะนำไปสู่วิธีการรักษาโรคพาร์กินสันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากผลการทดสอบนี้ ทีมนักวิจัยได้ประกาศว่าจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปด้วยการประเมินประสิทธิภาพของยาแอมบร็อกซอลในกลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสันกลุ่มใหญ่ขึ้น และดูว่าลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละคนมีผลกับโรคนี้อย่างไร

ไซมอน สท็อท รองผู้อำนวยการวิจัยของ The Cure Parkinson’s Trust หนึ่งในหน่วยงานหลักในการสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยนี้กล่าวว่าการศึกษาตัวยาแอมบร็อกซอลมีความสำคัญ เพราะว่าปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการในการชะลอ หยุดยั้ง หรือ ฟื้นฟูโรคพาร์กินสัน การรักษาทุกทางที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการรักษาตามอาการ โดยยังไม่มีวิธีใดในการชะลอการเกิดโรคได้” 

จากการวิจัยกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 17 คน นักวิจัยพบว่า ตัวยาแอมบร็อกซอลสามารถใช้ป้องกันการตายของเซลล์ประสาทในสมองของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ทั้งชนิดที่มี และ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงของยีน glucocerebrosidase (GBA1) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของยีน GBA1 นี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคพาร์กินสัน โดยการเปลี่ยนแปลงของยีนชนิดนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้โรคพาร์กินสันก่อตัวตั้งแต่อายุยังน้อย และแสดงอาการเร็วขึ้น 

โดยตัวยาแอมบร็อกซอลสามารถผ่านตัวกั้นระหว่างเลือดกับสมอง (blood-brain barrier) ไปจับกับเอนไซม์ β-glucocerebrosidase (GCase) และเพิ่มระดับโปรตีนของเอนไซม์ GCase ที่เป็นเอนไซม์ที่ทำให้สมองมีการทำความสะอาดตัวเอง และควบคุมระดับโปรตีน α-synuclein ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วย ซึ่งโปรตีน α-synuclein นี้ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดปกติในกระบวนการรับรู้ของสมองของผู้ป่วยพาร์กินสัน

โทนี่ ชาร์พิร่า นักประสาทวิทยา และหัวหน้านักวิจัยจาก UCL กล่าวเพิ่มเติมว่าตัวยาแอมบร็อกซอลที่ไปเพิ่มระดับของเอนไซม์ GCase ช่วยให้สมองสามารถกำจัดของเสีย ทำให้เซลล์สมองมีสุขภาพดียาวนานขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลออาการของโรคพาร์กินสันได้

การทดลองก่อนหน้านี้กับแบบจำลองของเซลล์มนุษย์ และเซลล์ของสัตว์ พบว่า แอมบร็อกซอลช่วยเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ GCase และลดระดับของโปรตีน  α-synuclein ทำให้มีความหวังว่าตัวยาแก้ไอชนิดนี้จะเป็นหนทางในการรักษาโรคพาร์กินสันอย่างได้ผล

ที่มา

https://www.sciencealert.com/drug-used-in-cough-syrup-for-decades-offers-new-hope-as-parkinson-s-treatment

https://www.cureparkinsons.org.uk/ambroxol-the-facts

https://www.mdmag.com/medical-news/study-ambroxol-parkinson-disease-drug

รูป /Getty Images spukkato

 

Tags: , , ,