กว่าหนึ่งเดือนที่การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสกลายเป็นวิกฤติโรคระบาดระดับโลก เช่นเดียวกันกับประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีน เป็นอันดับต้นๆ และก็เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันที่ทางการประเทศไทย เพิ่งจะมีมาตรการแจกหน้ากากฟรีแก่ประชาชน (5-9 กุมภาพันธ์) ในขณะที่ที่ผ่านมา หน้ากากอนามัยกลายเป็นสินค้าขาดตลาด มีการกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้า แม้ว่าทางการจะออกมาให้ข้อมูลว่ามีเพียงพอก็ตาม ซึ่งตอนนี้หน้ากากอนามัยกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน ทั้งในประเทศไทยรวมไปถึงอีกหลายๆ ที่รอบโลก ไม่ว่าจะเดินไปไหน เราก็จะได้เจอแต่มนุษย์ใส่หน้ากาก

ภาพ : Mladen ANTONOV, Lillian SUWANRUMPHA, Candida NG /AFP

Tags: , , ,