ในแต่ละปี เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนกระทงในวันลอยกระทงเกือบหนึ่งล้านใบ กระทงไม่ว่าจะทำมาจากอะไร เมื่อลอยเสร็จแล้ว ก็ต้องถูกเก็บขึ้นมาในฐานะขยะประเพณีที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาแม่น้ำเหตุเราจึงขอขมาด้วยการนำเอาสิ่งที่จะกลายเป็นขยะลอยสู่แม่น้ำ ว่าแต่คืนนี้ คุณยังจะลอยกระทงกันอยู่ไหม?

 

อ่านบทความได้ที่นี่ 

https://themomentum.co/loi-krathong-waste-produced-festival  

Tags: , ,