ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 17 ของไทย เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2490 จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2517 และปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (การเมือง) จาก วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน (School of Oriental and African Studies – SOAS) สหราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2520

หลังจากเรียบจบได้กลับมาทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการอิสระ โดยเริ่มเข้าสู่แวดวงการเมืองช่วงปี พ.ศ. 2531 หลังจากพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ผู้เป็นพ่อเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ของไทย โดยไกรศักดิ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษา ซึ่งรู้จักกันดีในเวลานั้นว่า ‘ทีมบ้านพิษณุโลก’ ร่วมกับ  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และพันศักดิ์ วิญญรัตน์ เป็นต้น

ช่วงเวลาที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ไกรศักดิ์ มีบทบาทในหลายด้านตั้งแต่เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทย ในการประชุมเพื่อแก้ปัญหา กรณีพิพาทในประเทศกัมพูชา ร่วมเจรจาสันติภาพในประเทศกัมพูชา, ลาว, เวียดนาม ผลักดันนโยบายแปรสนามรบเป็นสนามการค้า ผลักดันให้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ร่วมเจรจาแก้ไขมาตรการกีดกันทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา และร่วมเจรจาและผลักดันให้มีการก่อตั้งเอเปค (APEC)

ต่อมาปี 2543 เขาชนะเลือกตั้งได้เป็น ส.ว.นครราชสีมา และนั่งเป็นประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของวุฒิสภา ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2543-2549) เขาทำงานเคลื่อนไหวด้านต่างประเทศ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร อย่างเข้มข้น

หลังรัฐประหารปี 2549 ไกรศักดิ์มีบทบาทในการผลักดันให้รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รื้อฟื้นคดีฆ่าตัดตอน 2,500 ราย ที่เกิดขึ้นในระหว่างการประกาศทำสงครามยาเสพติดของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

ก่อนที่ในปี 2550 ไกรศักดิ์สมัครเข้าพรรคประชาธิปัตย์ และลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ระบบสัดส่วน และสามารถชนะการเลือกตั้ง 23 ธ.ค. 2550 หลังจากนั้นดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสิ้นสุดการเป็น ส.ส. เมื่อรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ในเวลานั้นประกาศยุบสภาในเดือนพ.ค. 2554

โดยล่าสุดไกรศักดิ์เสียชีวิตในวัย 72 ปี เมื่อเวลา 19.10 น. ของวันที่ 11 มิ.ย. หลังจากต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานกว่า 5 ปี 

อ้างอิง: 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93#:~:text=%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208,%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93

https://www.bbc.com/thai/49310446

Tags: