หลังจากญี่ปุ่นอ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ล่าสุดก็เพิ่งมีมาตรการใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ นั่นคือการเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศ หรือ departure tax จำนวน 1,000 เยน หรือคิดเป็นเงินไทยราว 300 บาท ซึ่งจะเก็บเงินส่วนนี้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือไม่

กฎหมายภาษีการเดินทางออกนอกประเทศนี้เริ่มประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2018 โดยจะมีผลบังคับใช้ครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 7 มกราคมนี้ สำหรับตั๋วเดินทางที่ซื้อก่อนวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 จะได้รับการยกเว้น ยังไม่ต้องจ่ายภาษีส่วนนี้

ภาษีขาออกนี้จะเรียกเก็บกับคนทุกคนที่เดินทางออกจากญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ  และเรียกเก็บกับการเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยเครื่องบิน ทางเรือ หรือช่องทางใดๆ ผู้โดยสารจะจ่ายเงินส่วนนี้ไปพร้อมๆ กับตอนที่ซื้อตั๋วโดยสาร

เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ และผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่อง (transit) ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ถึง 24 ชั่วโมง ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจ่ายภาษีการเดินทางออกนอกประเทศ

ญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปี 2018 นี้เองที่ทำสถิติมีนักท่องเที่ยวสูงสุดถึง 30 ล้านคน แถมหลายคนก็เดินทางหลายครั้ง รัฐบาลจึงคาดว่ามาตรการใหม่นี้น่าจะช่วยสร้างรายได้ให้ญี่ปุ่นได้สูงถึง 5 หมื่นล้านเยน หรือ 1.4 หมื่นล้านบาทในปีงบประมาณ 2019

ในอนาคตข้างหน้า รัฐบาลยังตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ถึง 40 ล้านคนภายในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว

หลายๆ ประเทศ ก็มีภาษีขาออกในลักษณะนี้มานานแล้ว สำหรับญี่ปุ่น ซึ่งมีมาตรการงดวีซ่าให้แก่ชาวไทย หากเทียบกับค่าธรรมเนียม 300 กว่าบาทที่เพิ่มมานี้ ก็ยังนับว่าถูกกว่ากันมากนัก

ที่มา:

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/01/national/japan-begin-collecting-1000-departure-tax-next-monday/#.XCuXNFwzY2w

Tags: ,