ครบรอบ 43 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เราต่างคาดหวังว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความรุนแรงจะทำให้สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ในงานรำลึก ‘43 ปี 6 ตุลา: ต่างความคิด ผิดถึงตาย’ ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

มีเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘เปิดเสรีให้สื่อไทย เป็นภัยกว่าให้รัฐควบคุม’ โดยมีวิทยากรได้แก่ ณัฏฐา มหัทธนา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง, พริษฐ์ วัชรสินธุ อดีตผู้สมัคร ส.ส. ประชาธิปัตย์ และสุภาพร โพธิ์แก้ว อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยต่อมาปาฐกถา ‘October talk I 43 ปี 6 ตุลา 2519’ โดย จตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง

เนื้อหาจากเวทีรำลึก มุ่งเน้นที่วิธีการรับและเสพข่าวสารในยุคปัจจุบัน ที่ประชาชนควรรู้เท่าทันกระบวนการสร้างความเกลียดชังที่แฝงตัวมากับปฏิบัติข่าวสาร หรือ IO (Information Operation) ความเกลียดชังที่บางครั้งเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการ การไม่รับฟังกันมากพอ ซึ่งหากย้อนเทียบดูกับเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 สื่อมวลชนบางกลุ่มมีส่วนอย่างมากในปฏิบัติการสร้างความรุนแรง อันนำไปสู่การฆ่านักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

Tags: , , , ,