ลอร์ดดันแคนแห่งสปริงแบงค์ รัฐมนตรีพิเศษ ผู้รับผิดชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ในกรมธุรกิจพลังงานและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม แห่งสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่ารัฐบาลจะเผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการงดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งอาจจะรวมถึงการให้รัฐบาลยกเลิกระบบทำความร้อนด้วยแก๊สในบ้านทุกหลัง ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าของบ้านจะต้องจ่ายเงินเองสำหรับข้อกำหนดนี้ที่จะเริ่มใช้อย่างจริงจังในทศวรรษหน้าหรือไม่ และจะมีช่างประปาเพียงพอกับภารกิจนี้หรือเปล่า

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจาก Ofgem หน่วยงานที่วางข้อกำหนดเรื่องแก๊สระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าอังกฤษจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำความร้อนในบ้าน และธุรกิจต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลอดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รัฐบาลจึงวางแนวทางที่จะใช้แผนที่จริงจังนี้ในไม่กี่เดือนข้างหน้า เพื่อให้เข้ากับการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม COP 26 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกลว์ในปลายปีนี้ โดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว สหราชอาณาจักรเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจชาติแรกที่ผ่านกฎหมายในการยุติกิจกรรมที่ทำให้โลกร้อนในปี 2050

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีก็ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้พลังงานอะไรมาทดแทนการยกเลิกการใช้แก๊ส แต่ก็ยืนยันว่าการยกเลิกการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนจะต้องไม่ทำให้ประชาชนหนาวเหน็บ และล้มป่วย ซึ่งต้องให้ความมั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านนี้จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสำหรับประชาชนทุกคน

ขณะที่แหล่งข่าวจากหน่วยงานที่วางยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ พลังงาน และอุตสาหกรรม ระบุว่า มีทางเลือกมากมายที่จะมาทดแทนร และเป็นพลังงานทำความร้อนแบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอน เช่น เครือข่ายความร้อน ปั๊มความร้อนระบบไฟฟ้า พลังงานไฮโดรเจน และ ก๊าซชีวภาพ ด้วยการให้ทางเลือกที่หลากหลายในการทำความร้อน เพราะไม่มีทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน การใช้เทคโนโลยีผสมผสาน และการให้ทางเลือกกับผู้บริโภค เป็นสิ่งจำเป็นถ้าจะทำให้การยุติการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการทำความร้อนบรรลุผล

ด้วยความเป็นประเทศเมืองหนาว ทำให้พลังงานร้อยละ 40 ของทั้งสหราชอาณาจักรถูกใช้เพื่อการทำความร้อน ประกอบกับการมีแหล่งก๊าซธรรมชาติสำรองปริมาณมากในทะเลเหนือ ปัจจุบันบ้านเรือนในอังกฤษราวร้อยละ 85 จึงใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักในการทำความร้อน ซึ่งร้อยละ 14 ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสหราชอาณาจักรก็มาจากบ้านเรือนนี่เอง

ที่มา

https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/02/08/homeowners-could-forced-replace-gas-boilers-ensure-uk-meets/

https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/02/08/homeowners-could-forced-replace-gas-boilers-ensure-uk-meets/

https://www.wired.co.uk/article/central-heating-gas-boiler-climate-change

ภาพ : PHILIPPE HUGUEN / AFP

Tags: , , ,