‘โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก’ มอบชายคาแห่งความหวังและกำลังใจ เพื่อฟื้นฟูขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำจากแผ่นหลังคารีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม เพื่อใช้สำหรับทดแทนหลังคาที่เสียหายจากภัยพิบัติ The Momentum อาสาพาลงพื้นที่ที่ได้รับมอบแผ่นหลังคาเขียว พร้อมพูดคุยกับตัวแทนจาก Tetra Pak หัวเรือใหญ่ที่ผลักดันให้เกิดโครงการหลังคาเขียวขึ้น

Tags: , , ,