ทุกวันนี้ประเทศไทยผลิตขยะประมาณ 27 ล้านตันต่อปี โดย 30% เป็นขยะรีไซเคิล แต่ปริมาณขยะในประเทศไทยที่ถูกนำไปรีไซเคิลในตอนนี้เพียงแค่ 20% นั่นจึงเป็นคำถามว่าอีก 10% หายไปไหน

The Momentum ชวนไปหาคำตอบเรื่องขยะกับ “เก็บ” (GEPP) ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ก่อตั้งขึ้นมาเพราะอยากให้คนไทยแยกขยะ ไม่เพียงแค่นั้นยังพยายามที่จะทำให้ขยะรีไซเคิลเดินทางไปยังโรงงานรีไซเคิลได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น เพราะ GEPP พร้อมจะไปรับขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านคุณ

Tags: , , , , ,