พืชเรืองแสงดูเหมือนจะมีอยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์ หรือไม่ก็บนดาวแพนดอร่าในหนังเรื่อง Avatar แต่ล่าสุดนี้ นักวิจัยสามารถทำให้พืชเรืองแสงได้แล้วโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ฉีดลงไป แต่เป็นการถ่ายโอนลำดับดีเอ็นเอสารเรืองแสงชีวภาพที่พบในเห็ดสู่พืชชนิดอื่นๆ ซึ่งให้ทำให้พืชชนิดอื่นๆ สามารถเรืองแสงได้ การวิจัยชิ้นนี้ ตีพิมพ์ ในวารสาร Nature Biotechnology เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

สารเรืองแสงชีวภาพ หรือการปล่อยแสงโดยสิ่งมีชีวิตนั้น เกิดขึ้นในสัตว์และจุลินทรีย์หลากหลายชนิด รวมถึงเชื้อรา แมลง ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล และแบคทีเรีย 

หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์จากโครงการ Planta ซึ่งเป็นสตาร์ตอัป ที่ทำงานร่วมกับนักวิจัยจาก Imperial College London ค้นพบสารเรืองแสงชีวภาพในเห็ดบางชนิด ซึ่งมีกระบวนการเผาผลาญคล้ายกับกระบวนการทางธรรมชาติที่พบในพืช นักวิทยาศาสตร์สามารถถ่ายลำดับดีเอ็นเอของเห็ดชนิดนี้ลงในต้นใบยาสูบ จนทำให้พวกมันเปล่งแสงสีเขียวสดใสได้ และยังพบว่าแสงนี้จะคงอยู่ตลอดวงจรชีวิตของพืชนับตั้งแต่ต้นอ่อนจนถึงช่วงโตเต็มวัยอีกด้วย 

การทำงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถถ่ายโอนยีนสี่ตัวจากเห็ดที่เรืองแสงไปยังพืช เพื่อให้พืชเริ่มเรืองแสงในที่มืดได้คาเรน ซาร์คิสยาน หนึ่งในทีมวิจัยกล่าว 

เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย รวมไปถึงการสร้างพืชและดอกไม้เรืองแสงในการตกแต่งประดับประดา แสงจากพืชสามารถใช้ในการศึกษาการทำงานภายในของพวกมัน นักวิจัยสังเกตเห็นรูปแบบการกะพริบและคลื่นแสงในสิ่งมีชีวิต ซึ่งเผยให้เห็นพฤติกรรมของพืชที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แม้ว่าปรากฏการณ์การเรืองแสงจะเกิดขึ้นทั่วโลกตามธรรมชาติ แต่สำหรับพืช นักวิจัยกล่าวว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อน

นอกจากนี้นักวิจัยยังกล่าวว่า พวกเขาสามารถสร้างพืชที่เรืองแสงเปล่งประกายเพิ่มขึ้นได้ถึงสิบเท่าโดยไม่ทำร้ายพืชชนิดนั้นและพืชชนิดอื่น โดยรวมถึงจำพวกไม้ดอกด้วย เช่น พิทูเนีย กุหลาบ หรือแพงพวย ที่สามารถถ่ายโอนดีเอ็นเอและทำให้มันเรืองแสงได้ โดยในอนาคตพืชยังจะสามารถปรับเปลี่ยนสี ความสว่าง หรือแม้กระทั่งการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้วยตัวมันเองได้อีกด้วย 

 

อ้างอิง:

https://edition.cnn.com/2020/04/27/world/glowing-plants-intl-scli-scn

https://www.theguardian.com/science/2020/apr/27/scientists-create-glowing-plants-using-mushroom-genes

https://www.sciencealert.com/gorgeously-glowing-plants-shine-bright-throughout-their-life-cycle

 

ภาพ : MRC London Institute of Medical Sciences

 

Tags: ,