ชาวเยอรมันมีเซ็กซ์กันบ่อยแค่ไหน แล้วชอบแบบไหน เคยนอกใจกันบ้างหรือเปล่า… นี่คือผลสำรวจล่าสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงของประชากรในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องนอน ปกติแล้วควรอยู่แต่ในห้องนอน แต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในบราวน์ชไวก์ใคร่รู้ จึงจัดทำแบบสอบถาม และมีชาวเยอรมันให้ความร่วมมือตอบราว 2,500 คน วัยระหว่าง 14-100 ปี ก่อนนำผลสรุปผลการสำรวจจากปี 2015 ออกเผยแพร่ในวารสารการแพทย์เมื่อเร็วๆ นี้

จุดประสงค์หลักของการสำรวจนี้ นักวิจัยอยากรู้ว่าชีวิตรักของชาวเยอรมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอย่างไร จากจำนวนคู่รัก พฤติกรรมการร่วมเพศและการนอกใจ ข้อมูลการสำรวจส่วนใหญ่ได้จากผู้หญิง 82 เปอร์เซ็นต์ และผู้ชาย 86 เปอร์เซ็นต์

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งมีชีวิตคู่ ซึ่งในจำนวนนั้น 40 เปอร์เซ็นต์ใช้ชีวิตคู่แบบผัวเดียวเมียเดียว 2 เปอร์เซ็นต์ใช้ชีวิตคู่แบบเปิด และเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ใช้ชีวิตคู่แบบสามคนผัวเมีย

การป้องกัน

ถุงยางอนามัยไม่เป็นที่โปรดปรานกันนักในคู่ที่มีความสัมพันธ์แบบถาวร 76 เปอร์เซ็นต์ให้คำตอบว่าไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเวลาร่วมเพศกับคู่รัก 12 เปอร์เซ็นต์ใช้บ้างเป็นบางครั้ง 3 เปอร์เซ็นต์ใช้บ่อยครั้ง และ 6 เปอร์เซ็นต์ต้องใช้ทุกครั้ง

ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่ คือ 51 เปอร์เซ็นต์ใช้วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์โดยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด 17 เปอร์เซ็นต์ใช้วิธีการอื่น อีก 5 เปอร์เซ็นต์ปรารถนาจะมีบุตรจึงไม่ได้คุมกำเนิดด้วยวิธีใดเลย คำตอบที่น่าประหลาดใจในหมวดนี้คือ ผู้ตอบคำถามจำนวน 27 เปอร์เซ็นต์ไม่เคยคำนึงถึงการป้องกันอะไรเลย

เพศสัมพันธ์ที่โปรดปราน

ผู้ชาย 88 เปอร์เซ็นต์และผู้หญิง 89 เปอร์เซ็นต์นิยมร่วมเพศทางช่องคลอด อันดับรองลงมาคือ ออรัลเซ็กซ์ ซึ่งผู้ชาย 56 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าชื่นชอบ ในขณะที่ผู้หญิง 48 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าเคยรู้สึกเสพสมกับออรัลเซ็กซ์ อันดับถัดมา เซ็กซ์ทางทวารหนัก ผู้หญิง 17 เปอร์เซ็นต์คุ้นเคยกับท่ารับแบบนี้ ส่วนผู้ชายสายรับมีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์สายรุกมีอยู่ถึง 19 เปอร์เซ็นต์

พฤติกรรมการนอกใจ

เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ เมื่อผลสำรวจพบว่า ระหว่างมีสัมพันธ์รักกับแฟน มีการนอกใจเกิดขึ้นถึง 17 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนนั้นผู้ชายนอกใจ 21 เปอร์เซ็นต์ บ่อยกว่าผู้หญิงที่มีจำนวน 15 เปอร์เซ็นต์ สำหรับคู่ที่เพิ่งคบกันใหม่ ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 7 เปอร์เซ็นต์เคยนอกใจหนึ่งครั้ง

5 เปอร์เซ็นต์ของคนนอกใจแฟน ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันครั้งหนึ่ง และอีก 8 เปอร์เซ็นต์มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันมากกว่าหนึ่งครั้ง นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบราวน์ชไวก์ระบุคำเตือนเกี่ยวกับความประมาทดังกล่าว เพราะเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อต่อไปได้

เมื่อเร็วๆ นี้นักวิชาการของสถาบันเศรษฐกิจแห่งชาติเยอรมนีสำรวจเพิ่มเติม พบว่า โฮโมเซ็กชวลเพศชายยังมีรายได้ต่ำกว่าชายรักหญิง เพียงแต่ช่องว่างไม่ห่างเท่ารายได้ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง

จำนวนคู่นอน

ผู้หญิงหลับนอนกับคู่ของตนตลอดช่วงชีวิตเฉลี่ย 5.46 คน ในขณะที่ผู้ชายมีคู่นอนมากกว่า อยู่ที่จำนวน 10.23 คน

ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์

เซ็กซ์บ่อยครั้งพบมากในกลุ่มคนหนุ่ม-สาวอายุระหว่าง 25-29 ปี แต่ถึงอย่างนั้น เมื่อเฉลี่ยเป็นจำนวนครั้งกลับพบว่าสถิติยังต่ำ ผู้ชายในกลุ่มวัยนี้มีเซ็กซ์ทางช่องคลอด 60 ครั้งต่อปี ผู้หญิง 47 ครั้ง ผู้ชายวัย 50-59 ปีมีเพศสัมพันธ์ 34 ครั้งต่อปี ส่วนผู้หญิงในช่วงวัยเดียวกันมีเพศสัมพันธ์ 22 ครั้งต่อปีเท่านั้น

เซ็กซ์ช่วงวันระหว่างสัปดาห์จะไม่คึกคักเท่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปชาวเยอรมันส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้สึกง่วงและเหนื่อยล้าเกินกว่าจะกุ๊กกิ๊กกันแล้ว

แต่งงาน?

ข้อมูลจากปี 2015 ระบุว่า มีชาวเยอรมันเข้าพิธีแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสกันประมาณ 400,000 คู่ (ประชากรราว 82 ล้านคน) ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงหลังสงคราม อายุเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ 31 ปี ผู้ชายอยู่ที่ 34 ปี (ในปีเดียวกันนี้ ข้อมูลจากกรมการปกครองระบุว่า ชาวไทยจดทะเบียนสมรสทั้งสิ้น 300,464 คู่ จากประชากร 65.7 ล้านคน)

หญิง ชาย หรือโฮโมเซ็กชวล ใครมีรายได้มากกว่ากัน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา รายได้ของผู้หญิงต่ำกว่าของผู้ชายอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง เมื่อเร็วๆ นี้นักวิชาการของสถาบันเศรษฐกิจแห่งชาติเยอรมนีสำรวจเพิ่มเติม พบว่า โฮโมเซ็กชวลเพศชายยังมีรายได้ต่ำกว่าชายรักหญิง เพียงแต่ช่องว่างไม่ห่างเท่ารายได้ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง แต่เป็นที่ประจักษ์ว่า ค่าแรงของเกย์หรือไบฯ ต่ำกว่าผู้ชายทั่วไป

ค่าแรงต่อชั่วโมงของชายแท้ เฉลี่ยอยู่ที่ 18 ยูโร (ราว 720 บาท) ของเกย์หรือไบฯ อยู่ที่ 16.40 ยูโร (ราว 650 บาท) ของหญิงรักชายอยู่ที่ 14.40 ยูโร (ราว 570 บาท) และของเลสเบียนอยู่ที่ 16.44 ยูโร (ราว 660 บาท)

ตัวเลขทั้งหมดนี้ได้จากการสำรวจกลุ่มคนทำงานในตำแหน่ง สาขาอาชีพ และประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน แต่ถือว่าใกล้เคียงกันในกลุ่มผู้ชาย ส่วนในกลุ่มโฮโมเซ็กชวลเพศหญิงนั้น พบว่าปัจจัยและลักษณะงานค่อนข้างแตกต่างจากผู้หญิงทั่วไปค่อนข้างชัดเจน

Tags: , , ,