สถานการณ์ป่าไม้ไทยในปัจจุบัน ปรากฏว่าภาคเหนือ มีพื้นที่ป่าไม้กว่า 38 ล้านไร่ หรือ 64.17% ซึ่งถือเป็นภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้สูงที่สุดในประเทศ และภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ป่าไม้กว่า 15 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 15.03% จากข้อมูลจะเห็นว่ามีภาคเหนือและภาคตะวันตกเพียง 2 ภาค ที่มีพื้นที่ป่าเกิน 40% ของพื้นที่ ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่า 

ส่วนจังหวัดที่ไม่พบพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ นนทบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี โดยตามคำนิยามถึงพื้นที่ป่าไม้ ต้องมีพื้นที่ในบริเวณเดียวกัน 3.125 ไร่ ดาวเทียมจึงจะสามารถจับข้อมูลได้ ส่วนกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน 23 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าน้อยกว่า 20% 

สาเหตุหลักที่เป็นต้นกำเนิดของการลดลงของป่าในปัจจุบันมีมากมาย ทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาเป็นเมือง รูปแบบการทำลายป่าที่สำคัญ 1.การทำไร่เลื่อนลอย 2. การบุกรุกป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 3.การบุกรุกป่าเพื่อเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ 4.ไฟป่า 5.การทำไม้ออกเกินกำลังของป่า 6.การทำเหมืองเปิด จากสาเหตุที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่าปัญหาของสาเหตุต่างๆ มักเกิดจากมนุษย์ 

ผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน เกิดน้ำท่วมสูงในฤดูฝน เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง และการทำลายป่ายังมีผลต่อวัฏจักรของน้ำ เมื่อพื้นที่ป่าบางส่วนถูกทำลายต้นไม้จะไม่คายน้ำ มีผลทำให้สภาพอากาศแห้งมากขึ้น อาจเป็นอันตรายต่อทั้งพืชและสัตว์ป่าบางชนิดที่อาจไปถึงการสูญพันธุ์ 

จากสถิติสถานการณ์ป่าไม้ไทยตั้งแต่ปี 2560-2561 พื้นที่ป่าไม้ในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงกว่า 3 แสนไร่ จำนวนตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้น บอกถึงการตระหนักถึงปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นของคนไทย และมาตรการการป้องกันการบุกรุกป่าที่เข้มงวดขึ้น เพราะปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เห็นได้ชัดเจนและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น วิกฤติไฟป่าแอมะซอน และ ไฟป่าในโบลิเวีย ซึ่งเป็นสองเหตุการณ์ที่ทั้งโลกต่างให้ความสนใจ ภาพของสิ่งมีชีวิตในป่าจำนวนมากถูกเผาทั้งเป็น ทั้งงู จิ้งจอก ปลา และกระต่ายเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจต่อสายตามนุษย์ 

“การปกป้องป่า ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังช่วยดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 30% วิธีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนก็คือ การคุ้มครองและปกป้องป่า” M.Sanjayan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติกล่าว 

ปัญหาการบุกรุกและทำลายป่าเป็นสิ่งที่มีมานาน และไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย ในขณะที่มีองค์กร มูลนิธิที่ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาพื้นป่าไว้ก็ยังไม่สามารถรักษาป่าได้อย่างสมบูรณ์ การช่วยกันรักษาป่าจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรตระหนักและช่วยกันคนละไม้คนละมือ ถึงแม้จะเล็กน้อยแต่หากเราร่วมมือกัน พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็กลับมาเขียวชอุ่มได้ไม่ยาก 

อ้างอิง

http://seub.or.th/document/สถานการณ์ป่าไม้ไทย/รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไ-6/ http://news.thaipbs.or.th/content/278140 http://bltbangkok.com/CoverStory/ป่าไม่ไทย62-พื้นที่สีเขียวไทย62-ป่าไม้อาเซียน62

Tags: