The Momentum ชวนทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ ศูนย์เรียนรู้จากทีเอ็มบี แห่งแรกที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพฯ ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กชุมชนได้เข้ามาค้นหาตัวตนและจุดประกายศักยภาพให้กับเด็กๆ เหล่านี้ได้เจอสังคมใหม่ๆ เตรียมความพร้อมทั้งความรู้และจิตใจ ให้เด็กคนนึงได้รับการยอมรับและได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบเด็กธรรมดาๆ คนนึง เพราะเราเชื่อว่า “การเป็นเด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม”

Tags: , , , ,