ความรู้เป็นอาวุธติดตัวที่หลายคนใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บางคนใช้มันเพื่อกระโดดข้ามชนชั้นทางสังคม แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความรู้แบบเดิมๆ ที่ได้รับจากใบปริญญา เมื่อจบออกมาก็อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป พันธกิจของ SEAC (Southeast Asia Center)  ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้พัฒนาและยกระดับศักยภาพ ความสามารถการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ก้าวสู่การทำงานระดับสากลได้อย่างมั่นใจ

“การจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ระบุว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย มีดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) อยู่ในอันดับที่ 40 จากเดิมที่อันดับ 38 จาก 141 ประเทศทั่วโลก รายงานดัชนีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงตัวฉุดรั้งที่เด่นชัดและต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาทักษะของคนไทยให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อเป็นพลวัตรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยให้ไปข้างหน้า” คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนกล่าวถึงส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององค์กร

SEAC ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการอบรมและพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำ มามากกว่า 28 ปี มาวันนี้วิกฤติ หรือความเปลี่ยนแปลงต่างถาโถมมาอีกครั้ง SEAC จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้ทุกคน

Upskill ไปสู้ New Normal

 “ตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็พูดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด แต่วันนี้ที่จะได้ยินเพิ่มคือ คำว่า New Normal คือไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดา แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างบรรทัดฐาน แนวทาง หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากจบวิกฤตการณ์ต่างๆ” คุณพิ้งค์-นิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Executive Director แห่ง SEAC (Southeast Asia Center) บอกเล่าให้ฟังถึงสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอัพสกิล (upskill) และรีสกิล (reskill) เพราะเราจะทำอะไรแบบเดิมๆ ไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิกฤติทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ที่ทั่วโลกต่างเผชิญล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing ส่งผลให้คนใช้งานออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งการจับจ่ายซื้อของ และการติดต่อสื่อสาร New Normal เหล่านี้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีการคิด วิธีการใช้ชีวิต เมื่อจบวิกฤติกลับมาในภาวะปกติ ปกติแบบเดิมจะไม่มีอีกต่อไป แต่เป็นปกติแบบใหม่ที่คนใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิม พวกเขาจะคุ้นชินกับการตัดสินใจผ่านข้อมูล ระมัดระวังเรื่องระยะห่างมากขึ้น การทำงานด้วยทักษะเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมความรู้เพื่อให้อยู่รอด โดยเฉพาะวันนี้เราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจริง และรวดเร็วจนคาดไม่ถึงด้วยซ้ำว่าจะออกมาแบบไหน

Virtual Learning ประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริง

ท่ามกลางวิกฤติ SEAC ตอบรับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการเรียนรู้บน Digital Platform ผ่านทางเทคโนโลยี Virtual Learning เพื่อให้การเรียนรู้ของคนไทยไม่หยุดชะงัก สามารถพัฒนาตัวเองได้สะดวก anywhere anytime

แม้การขยับมาอยู่ในโลกออนไลน์จะเป็นเรื่องที่ดี แต่หลายคนที่กำลังเรียนหลักสูตรออนไลน์คงเจอปัญหาที่การเรียนเป็นการสื่อสารทางเดียว ทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย หรือเรียนไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร แล้วอะไรที่ทำให้ Virtual Learning แตกต่าง?

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC

 Virtual Learning แตกต่างจากคอร์สออนไลน์ปกติตรงที่มีการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้เหมือนยกห้องเรียนจริงมาไว้บนโลกออนไลน์ มีการสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่ดีตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน ขณะเรียนรู้ก็มีการกระตุ้นให้การแลกเปลี่ยน หากมีคำถามก็สามารถยกมือถามกับผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีเหมือนห้องเรียนจริง ในการเรียนจะมีกิจกรรมย่อยเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันทั้งผู้เรียนด้วยกันเอง และผู้เรียนกับผู้สอนแบบ real time เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียนได้แง่คิดที่หลากหลาย เกิดการตกผลึกความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ปัจจุบัน Virtual Learning ของ SEAC แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ LIVE Classroom Broadcast การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียนที่ The Garage by SEAC (ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้ว เนื่องจากศูนย์ฯ ปิด) , Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง เพิ่มความสะดวกสบาย แต่คงไว้ซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่าง เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม และการโต้ตอบระหว่างผู้เรียน-ผู้สอน ผ่าน YourNextU และ Simplilearn Virtual Seminar ห้องสัมมนาเสมือนจริง พัฒนาทักษะด้าน Technical Skill กับผู้เชี่ยวชาญจาก Simplilearn เรียนพร้อมกันกับคนเรียนอีกมามายทั่วโลก

Job Survival Pack คอร์สออนไลน์ที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่าเดิม

ไม่เพียง Virtual Learning แต่ SEAC ยังมองเห็นว่าควรจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงคอร์สออนไลน์ จึงออกแบบหลักสูตรใหม่ที่ตรงกับสภาวะปัจจุบัน เริ่มต้นตอนนี้ที่ 4 หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมทำงานเมื่อสถานการณ์ และเศรษฐกิจฟื้นตัว โดยใช้ชื่อว่า Job Survival Pack พร้อมกับราคาสุดคุ้มเพียง 499 บาท ต่อเดือน ต่อหนึ่งกลุ่มทักษะ ซึ่งใน 4 หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ผ่านการทำการบ้านว่าเป็นทักษะที่ตอบรับกับ New Normal ที่จะมาถึง ได้แก่ Digital Marketing, Data Analytics, Creative และ Sales

นิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Executive Director แห่ง SEAC

อย่างที่ทราบกันดีว่าคนเริ่มย้ายเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์กันมากขึ้น หลักสูตรที่ขาดไม่ได้จึงเป็นหลักสูตร Digital Marketing การวางกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารดิจิทัลที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในวันข้างหน้า มีการเรียนรู้เรื่องการเจาะตลาดแบบดึงดูด (Inbound Marketing) รวมถึงแบบแมส มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งจำเป็นมากในยุคดิจิทัลไม่ว่าจะทำงานด้านไหนก็ตาม

สำหรับหลักสูตรถัดมานั้น เป็นหลักสูตร Data Analytics หลายคนบอกว่า “Data is a new oil” ข้อมูลมีมูลค่ามหาศาล หลักสูตรนี้จะพาไปทำความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี AI และ IoT เพื่อใช้ในกรทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งนำไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนสามารถเดินหน้าธุรกิจอย่างมีทิศทาง

หลักสูตร Creative เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่จำเป็นอย่างมากในโลกทุกวันนี้ การเข้ามาของ New Normal ทำให้ไม่สามารถเอาประสบการณ์ในอดีตมาใช้ได้ แต่จำเป็นต้องคิดและสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ แต่ไม่ใช่ในเชิงศิลปะอย่างเดียวเท่านั้น คอร์สออนไลน์นี้จะพาผู้เรียนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบ Agile และกระบวนการคิดแบบเชิงออกแบบ Design Thinking กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่จะทำให้การทำงานแตกต่างไปจากเดิม

หลักสูตรสุดท้าย Sales เรียนรู้กลยุทธ์การขายแบบ Stellar, CRM, CPS เป็นต้น เพราะสุดท้ายการปิดการขายยังจำเป็นในการทำธุรกิจ หลักสูตรนี้จะช่วยปรับทัศนคติ วิธีคิดในการขาย รวมถึงการสื่อสารที่หลายช่องทางมากขึ้น เพื่อให้เกิดการขายแบบใหม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับหลักสูตร Job Survival Pack จะมีการสอนออนไลน์แบบปกติตามหลักสูตร และจะมี Virtual Class แบบ unpacking ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดคุย ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้ไขข้อสงสัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลังจากการเรียนจบลง

คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ยังบอกอีกว่าจุดเด่นหนึ่ง Job Survival Pack อยู่ที่หลักสูตรที่คัดสรรมาแล้ว และเป็นหลักสูตรที่สถาบัน องค์กรทั่วโลกใช้กัน พร้อมทั้งมีการเตรียมซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยให้สะดวกต่อการเรียนรู้

“เราเลือกมาแล้วว่าจะตอบโจทย์ หลักสูตรออนไลน์ที่จะทรงพลังที่สุดตอนนี้ต้องมาจากที่ที่พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้จริงในยุคนี้ ไม่ใช่หลักสูตรที่เราใช้ในอดีต แต่เป็นหลักสูตรที่เราจะใช้ใน New Normal ได้” คุณอริญญากล่าวเสริม

Fact Box

Job Survival Pack มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบ เจ้าของกิจการหาคำตอบไม่เจอในช่วงวิกฤติ, คนทำงานอิสระ (Freelance) และพนักงานประจำที่กำลังหาความเชี่ยวชาญ โดยมีหลักสูตรเปิดตัว 4 หลักสูตร ได้แก่ Digital Marketing, Data Analytics, Creative และSales เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ของทาง YourNextU www.yournextu.com แล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมาและจะเริ่มการเรียนการสอนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ซึ่งหลังจากนี้ทาง SEAC จะเพิ่มอีกหลายๆ กลุ่มทักษะมาให้เราได้เลือกเรียนกัน

Tags: , , , , ,