โลกการทำงานเปลี่ยนไปไว จนเราหลายคนหวนกลับไปเสียดายอยู่บ่อยๆ ว่า “รู้อย่างนี้…น่าจะเรียนคณะนั้น” แต่วันเวลาก็ผ่านเลยจนได้แต่ตบบ่าตัวเองว่า สายไปแล้ว ต้องก้มหน้าทำสิ่งที่ทำได้ต่อไป พร้อมกับที่ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทักทาย ว่าสักวันเราอาจจะตกขบวนในสายอาชีพ

แต่วันนี้ คุณสามารถติดอาวุธทักษะที่สำคัญได้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เข้ามาเปลี่ยน ‘กรอบความคิด’ ของคนในอาเซียน ว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนมาตามเส้นทางการศึกษาในระบบอีกต่อไปแล้ว แต่เราจะเรียนเมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ด้วยต้นทุนที่ไม่มากเกินไป และสามารถจัดการเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

จากกับดักการศึกษาที่มีลำดับขั้น สู่การเรียนรู้ใหม่ในทุกวัน

ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจการศึกษาที่พัฒนามา 27 ปี SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด จึงได้สร้าง ‘Lifelong Learning Ecosystem’ หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุขึ้นมาตอบโจทย์สังคมอาเซียน

เพราะนี่คือยุคแห่งการพลิกโฉมธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของธุรกิจซื้อขายออนไลน์ บริการแอปเรียกรถโดยสาร ที่ทำให้ชีวิตที่เราเคยเชื่อหรือเคยคุ้น เปลี่ยนไปจนใครๆ ก็ต้องปรับตัว และการได้เรียนรู้เรื่องใหม่ไม่ได้เป็นแค่ประตูสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกต่อไป แต่กลายเป็นเรื่องที่ ‘ต้องทำ’ เพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใหม่นี้ได้

SEAC จึงได้เปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจ จากสถาบันอบรมผู้บริหารระดับสูง สู่การพลิกโฉมมาเปิดอีกช่องทาง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่คนจำนวนมากเข้าถึงได้ โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึง โดยคุณภาพหลักสูตรยังคงเดิม เจาะตลาดเป้าหมายตั้งแต่เด็กอายุ 11 ขวบ ไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ 70 ปี เพราะสังคมสูงอายุจะกลายเป็นสังคมที่คนสูงวัยก็เพิ่มทักษะเข้าสู่อาชีพที่ 2 หรือ 3 ของชีวิตได้

หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ การได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็ช่วยให้บริษัทไม่ต้องลงทุนเงินและเวลาอีกขั้นตอนเพื่อพัฒนาคนให้พร้อมทำงาน แต่เราจะมีอาวุธที่ทำให้ตัวเองโดดเด่นในตลาดงานกว่าใครๆ

4Line Learning : เพราะแต่ละคน มีวิธีเรียนรู้ไม่เหมือนกัน

การที่ใครสักคนเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วไม่เข้าใจ ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เรียน แต่เป็นเพราะรูปแบบการเรียนที่อาจยังไม่เหมาะสม เพราะบางคนก็เรียนรู้จากการฟัง บางคนเรียนรู้จากการพูดคุย หรือบางคนก็เรียนรู้จากการได้ลองทำเมื่อเจอปัญหาจริง

SEAC ได้อาสาทำหน้าที่ ‘reframe’ กรอบคิดที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ขยายขอบเขตความหมายของวิธีการในเข้าถึงความรู้ โดยชูประเด็น ‘4Line learning’ หรือการเรียนรู้ 4 เส้นทาง

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในแวดวงการเรียนรู้และการพัฒนาคน SEAC ได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดของโลก ที่เรียกว่า 4Line Learning มารองรับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน พร้อมกระตุ้นให้คนเกิดความอยากรู้ เรียนรู้ และนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

 1. วิธีการเรียนรู้แบบ Online – เน้นการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่างๆ                 
 2. วิธีการเรียนรู้แบบ Inline – เน้นการเข้าคลาสเพื่ออบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือ Subscription โดยคำนึงถึงระยะเวลาการเรียนที่เหมาะสม จัดเป็นคอร์สสั้นๆ ครั้งละไม่เกินครึ่งวัน
 3. วิธีการเรียนรู้แบบ Beeline – เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร  นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ ผู้นำทางความคิด หรือกิจกรรมพิเศษในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้แต่ละครั้ง และ
 4. วิธีการเรียนรู้แบบ Frontline – คลังการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ และดาวน์โหลดออกมาเป็นคัมภีร์พิชิตความสำเร็จ เรียกว่าเป็นการเรียนรู้เมื่อถึงคราวเจอกับปัญหาเฉพาะหน้า หรือ ‘Just in Time’ เรียกใช้ข้อมูลมาตอบโจทย์ได้ทันที

ในเบื้องต้น SEAC ได้ร่วมมือกับสถาบันระดับโลกจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ภายใต้โมเดลชื่อ ‘YourNextU’ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร Online กว่า 100 หลักสูตร Inline กว่า 40 หลักสูตร Beeline กว่า 40 โปรแกรม และคลังข้อมูล Frontline ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ไม่จำกัด วางแผนดำเนินธุรกิจการตลาดอย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยคิดค่าบริการในระบบสมัครสมาชิก 10,000 บาทต่อคนต่อปี

YourNextU แพลตฟอร์มความรู้ที่ไม่สูงเกินเอื้อม

YourNextU จะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเริ่มจากกลุ่มลูกค้าองค์กร ก่อนเข้าสู่ระยะที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมที่จะเปิดให้คนทั่วไปใช้บริการ ซึ่งจะมาในรูปแบบของเว็บไซต์ www.yournextu.com และแอปพลิเคชัน ที่มีฟีเจอร์แดชบอร์ด รวบรวมข้อมูลของผู้เรียน เป็นเหมือนสมุดพกและคะแนนสะสมจากการเข้าเรียนวิชาต่างๆ

ส่วนการเลือกวิชาก็ออกแบบหน้าตามาให้ใช้ง่าย เพราะมีระบบฟิลเตอร์ที่เลือกได้ว่าชอบการเรียนรู้แบบไหน สนใจประเด็นด้านใด และยังกดไปอ่านคอมเมนต์รายวิชาจากผู้เรียนอื่นๆ ได้ด้วย ถ้าหากเลือกไม่ถูก ทาง SEAC ก็ได้จัดแคตตาล็อกไว้ เช่น ทักษะสำคัญสำหรับยุค 4.0 หรือทักษะสร้างอนาคต ฯลฯ ลูกค้าองค์กรสามารถจัดแคตตาล็อกที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของตัวเองให้กับพนักงานได้เช่นกัน

หากเป็นวิชาแบบ Inline course ที่ต้องมีการเข้าเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เราสามารถลงทะเบียนวันที่สะดวก และเมื่อใกล้ถึงวัน ก็จะมีระบบแจ้งเตือน

YourNextU ยังมุ่งหมายจะเป็นชุมชนเครือข่ายคนทำงานและคนชอบเรียนรู้ สามารถมาพูดคุยหารือเรื่องการเรียนได้ แลกเปลี่ยนปัญหาจากการนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริง ต่อยอดเป็นการเรียนรู้ในอีกขั้น

นอกจากนี้ เพื่อให้หลักสูตรในแพลตฟอร์มสดใหม่เสมอ ทาง SEAC มีทีมที่ทำหน้าที่ออกไปค้นหาหลักสูตรใหม่ๆ และอัปเดตหลักสูตรกันทุกเดือน เพื่อให้เรื่องที่เรียนไม่ล้าสมัย

เรียนจบแต่ละหลักสูตร จะได้ประกาศนียบัตรที่ออกโดยสถาบันเจ้าของหลักสูตร ที่ SEAC นำเข้ามา เช่น Stanford University, The Arbinger Institute, Tirian, The Ken Blanchard Companies เป็นต้นเพื่อนำไปใช้รับรองในการทำงานต่อไปได้

สิ่งสำคัญกว่าใบประกาศฯ คือโอกาสในการเข้าถึงความรู้ และเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเราใหม่ ไม่ให้หยุดการเรียนปริญญาตรี โท หรือเอก อีกต่อไป

“เราต้องยอมโยนทิ้งสิ่งที่เราคิดว่าเราแน่ จากนั้นต้องกล้าที่จะ unlearn แล้ว relearn หรือเรียนใหม่อีกครั้ง” อริญญากล่าว

จากโมเดลธุรกิจใหม่นี้ SEAC ได้ทุ่มงบประมาณ 600 ล้าน ทั้งการสร้างศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ FYI center สร้างแพลตฟอร์ม YourNextU และยกระดับสู่ personalized marketing ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์ผู้เรียนในฐานะ user

โดยคาดการณ์ว่า ภายในปี 2563 จะมีลูกค้ามากกว่า 90,000 คน และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงกว่า 100%

Fact Box

 • ตัวอย่างหลักสูตรใน YourNextYou ที่น่าสนใจ ได้แก่
  • Design Thinking: Empathizing to Discover Opportunities
  • Creative Connection: 7 Creative Problem Solving Strategies
  • New Me New Land: Overcoming Change Resistance
  • The Outward Mindset: Seeing Beyond Yourself
  • Strategic Thinking: Business Modeling, Step In Leader: Problem Solving & Decision-Making
  • HR Academy
 • YourNextU จะแปลเป็น 4 ภาษาในเบื้องต้น ได้แก่ ไทย อังกฤษ เวียดนาม และเมียนมาร์ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในต่างประเทศ
 • ลูกค้าองค์กรสามารถปรับรูปแบบของแพลตฟอร์มให้เข้ากับองค์กรของตนได้ และสร้างเป็น academy ภายใน ออกแบบแคตตาล็อกเองได้
 • SEAC คาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มในอาเซียนราว 1 ล้านคน
 • สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YourNextU เข้าไปดูได้ที่ www.yournextu.com หรืออีเมล์ไปที่ [email protected]
Tags: , , ,