พระราชพิธีขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ลำดับที่ 126 เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 ใช้เวลา 5-7 นาที สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นรัชสมัยเรวะของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

ปฐมบรมราชโองการของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะต่อหน้าประชาชนมีดังนี้

“ข้าพเจ้าสืบทอดราชสมบัติตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น และกฎมณเฑียรบาลของสำนักพระราชวัง

เมื่อข้าพเจ้าคิดถึงความรับผิดชอบที่สำคัญที่ได้รับ ข้าพเจ้าตระหนักได้ถึงความจริงจัง

เมื่อมองย้อนกลับไป สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ก่อนได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาเป็นเวลากว่า 30 ปี พระองค์สวดภาวนาขอให้สันติภาพเกิดขึ้นในโลกและให้ผู้คนมีความสุข และแบ่งปันความสุขและความทุกข์ของประชาชนตลอดมา พระองค์แสดงให้เห็นถึงความกรุณาที่ลึกซึ้งผ่านจริยวัตรของพระองค์ ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างสุดหัวใจและซาบซึ้งต่อการกระทำที่พระองค์แสดงออกมา ในฐานะสัญลักษณ์แห่งรัฐและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวญี่ปุ่น

ในการสืบทอดราชบัลลังก์ ข้าพเจ้าปฏิญาณว่าจะดำเนินรอยตามสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ก่อน และระลึกถึงเส้นทางที่สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ก่อนหน้าสร้างไว้ และปวารณาที่จะพัฒนาตัวเอง ข้าพเจ้ายังปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และเติมเต็มความรับผิดชอบของตนเองในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวญี่ปุ่น พร้อมไปกับการคิดถึงประชาชนและเคียงข้างพวกเขาเสมอ ข้าพเจ้าสวดภาวนาด้วยใจจริงขอให้ประชาชนมีความสุข และชาติพัฒนายิ่งขึ้นไป รวมทั้งให้มีสันติภาพเกิดขึ้นในโลก”

สำหรับพิธีการฉลองสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ รัฐบาลกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2019 โดยจะมีแขกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประมาณ 2,500 คน มีทั้งประมุขจากชาติต่างๆ ผู้นำฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ รวมถึงสมาชิกรัฐสภา

 

ที่มา:

https://mainichi.jp/english/articles/20190501/p2a/00m/0na/005000c

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201811200052.html

PHOTOGRAPHER: KYODO Kyodo / REUTERS

Tags: , , ,