เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ได้มีการแถลงข่าวความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอสพีซีจี จำกัดมหาชน กับ พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการเดินหน้าโครงการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

งานแถลงข่าวครั้งนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนโครงการพลังงานไฟฟ้า (แสงอาทิตย์) ซึ่งมาจากเทคโนโลยีโซลาร์รูฟบนพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นโมเดลพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศไทยจากการใช้พลังงานสะอาด 

สำหรับโครงการพื้นที่เขตพื้นที่พัฒานาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการตามที่รัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 เพื่อผลักดันให้ภาคตะวันออก เริ่มจาก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ทันสมัย โดยหวังให้มีการบริการจากภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือที่เรียกว่าพื้นที่สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการ EEC คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ) มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการผ่าน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินงาน

 

 

โครงการ EEC จะเริ่มดำเนินโครงการในช่วงต้นมกราคมปีหน้า โดยจะเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 500 เมกะวัตต์ เริ่มตั้งแต่ 300 เมกะวัตต์ ในปี 2564 นับเป็นสัดส่วนร้อยละ 70:30 ต่อพลังงานแสงอาทิตย์กับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และขยับเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 200 เมกะวัตน์ ปี 2569 ให้เพียงพอใช้งาน ตามเป้าหมายที่ต้องการให้เป็นสังคม ‘Low Carbon Society’ หรือสังคมคาร์บอนต่ำ ที่มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 23,000 ล้านบาท  จากนั้นจะมีแผนขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากภาคเอกชนเพื่อรับสิทธิยกเว้นลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไป

Tags: , ,