อาจจะเป็นเพราะฝนตก หรือแดดร้อน ทำให้ไม่อยากออกไปไหน หรืองานไม่เสร็จ ลุกไปไหนไม่ได้ โต๊ะทำงานเลยกลายมาเป็นโต๊ะกินข้าวจำเป็น และดูเหมือนว่าวัฒนธรรมการกินข้าวที่โต๊ะทำงานจะกลายเป็นสิ่งที่คุ้นชินของคนในสมัยนี้ไปแล้ว กินข้าวไปด้วยทำงานหรือเล่นคอมฯ ไปด้วย 

แต่อาหารบนโต๊ะทำงานก็คงไม่ใช่อาหารเซ็ตใหญ่เหมือนบนโต๊ะกินข้าวทั่วไป และดูเหมือนว่าจะมีเมนูบางอย่างที่กลายเป็นเมนูฮิตของอาหารหน้าคอมฯ 

ว่าแต่เมนูอาหารหน้าคอมฯ ของคุณเป็นเมนูไหน

Tags: ,