วันนี้ (8 เมษายน 63)  ศบค. แถลงสถานการณ์โควิดในประเทศไทย พบว่าผู้ป่วยใหม่ 111 ราย สะสม 2,369 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย  เป็นชาวต่าชาติทั้งหมด  รวมเสียชีวิต 30 ราย มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 888 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,451 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. กล่าวถึงสถานการณ์วันนี้ว่า หากดูจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่กลับมาเพิ่มขึ้นตัวเลขสามหลักในวันนี้จะพบว่า 111 ราย มาจากกลุ่มปกติ ซึ่งก็คือกลุ่ม ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ แต่อีก 42 รายนั้น เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย

โดยสามารถแยกรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 37 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 11 ราย เป็นคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 2 ราย, ไปสถานที่ชุมนุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว 3 ราย เป็นผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง 4 ราย และบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 21 ราย (ในจังหวัดภูเก็ต)

และอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ในวันนี้ ก็คือผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย 42 ราย

โดยนอกจากกลุ่มผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซียแล้ว ยังปรากฏว่ามีกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ กาตาร์ ที่ต้องเฝ้าระวัง (ผลการตรวจยังไม่ออก) โดยเฉพาะที่กลับมาจากเกาหลีใต้ ไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง 8 คนจากทั้งหมด 57 คน ส่วนกาตาร์ 14 คน ผลการตรวจไม่พบความผิดปกติ แต่ยังคงสั่งให้กักกันตัวเองที่ที่อยู่อาศัย

Tags: , ,