วันนี้ 28 มีนาคม สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ 109 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 1,245 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ซึ่งถือเป็นเคสที่ 6 ของประเทศไทย กลับบ้านได้ 3 ราย (รวมกลับบ้านแล้ว 100 ราย) อยู่โรงพยาบาล 1,139 ราย

สำหรับผู้ป่วยใหม่ในวันนี้ สามารถจำแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1

จำนวน 39 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ แยกเป็น ผู้ป่วยจากสนามมวย 10 ราย โดยทั้งหมดอยู่ที่กรุงเทพฯ ผู้ป่วยจากสถานบันเทิง 8 ราย นอกจากกรุงเทพฯ แล้วยังพบที่จังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย

กลุ่ม ที่  2

ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย แยกเป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นคนไทย 6 ราย มาจากสหรัฐฯ อินเดีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น และเป็นชาวต่างชาติ 2 ราย เป็นชาวยูเครนและโปรตุเกส และกลุ่มที่สองในกลุ่มนี้เป็นพวกที่ต้องทำงานในสถานที่แออัดที่ต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ มี 7 ราย ทำงานอาชีพ นวด สปา ขายบริการ พนักงานต้อนรับในโรงแรม ร้านอาหาร เชฟ รวมทั้งเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ และกลุ่มถัดไปคือบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย (วันก่อน 9 ราย สะสมรวม 11 ราย)

กลุ่มที่ 3

มีผู้ป่วยทั้งหมด 53 ราย อยู่ระหว่างรอสอบประวัติ ว่าเชื่อมโยงกับใคร ติดเชื้อมาได้อย่างไร จำแนกเป็นจังหวัดได้แก่ เชียงราย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร มุกดาหาร ภูเก็ต ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และกรุงเทพฯ 

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีทั้งหมด 17 ราย โดย 12 รายรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย์ กลาโหม ส่วน 5 ราย รักษาอยู่ที่ต่างจังหวัด กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนี้อายุเฉลี่ยที่ 31-76 ปี

สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต 1 รายในวันนี้ เป็นผู้หญิงอายุ 55 ปี มีประวัติเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี มีไขมันในเลือดสูง เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลวันที่ 23 มีนาคมด้วยอาการหอบเหนื่อยและตรวจพบว่าปอดอักเสบรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ในภาพรวมประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อกระจายไปทั้ง 57 จังหวัด มากสุดอยู่ที่กรุงเทพฯ 515 ราย รองลงมาคือ นนทบุรี 68 ราย ภูเก็ต 41 ราย

หากดูอัตราผู้ติดเชื้อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดที่ต้องจับตาดูก็คือกรุงเทพฯปริมณฑล ภาคตะวันออกคือ ชลบุรี (พัทยา) ระยองและในภาคใต้ก็คือสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลา

Tags: , ,