รัฐบาลจีนออกกฎระเบียบใหม่สำหรับสถาปนิก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนักวางผังเมือง ห้ามสร้างตึกที่สูงเกิน 500 เมตร และห้ามลอกผลงาน

ก่อนหน้านี้อาคารต่างๆ มากมายในประเทศจีนลอกแบบมาจากสถาปัตยกรรมต่างๆ ในยุโรป เช่น ลอนดอน ทาวเวอร์บริดจ์ ประตูชัยปารีส หรือโอเปร่าเฮาส์ที่ซิดนีย์ แต่ด้วยนโยบายใหม่ที่ออกมาเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา พฤติกรรมการลอกเลียนสถาปัตยกรรมต่างๆ จะหายไป

ในประกาศของกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองและชนบทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ระบุว่า “ห้ามสร้างอาคารด้วยการคัดลอก  ปลอมแปลง และเลียนแบบผลงานของคนอื่นโดยเด็ดขาด” พร้อมกำหนดแนวทางการออกแบบเพื่อสร้างมาตรฐานสถาปัตยกรรมในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น การออกแบบสถาปัตยกรรมต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการออกแบบเมืองในด้านรูปทรง สี ความจุ ความสูง สภาพแวดล้อม

กระทรวงอธิบายว่า ต้องการสร้างอาคารที่ประหยัด คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสวยงาม โดยผนวกจิตวิญญาณของเมือง เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมของเมือง

กระทรวงยังได้จัดทำแนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำคัญต่างๆ รวมทั้งสนามกีฬาประจำเขต ศูนย์แสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ และโรงละครใหญ่  ซึ่งโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้ห้ามมีการคัดลอกผลงานเด็ดขาด

นอกจากนี้รัฐบาลจะ ไม่อนุญาตให้สร้างอาคารสูงเกิน 500 เมตร ส่วนอาคารที่สูงเกิน 250 เมตรจะถูกคุมเข้ม  รวมทั้งเพิ่มตำแหน่งหัวหน้าสถาปนิกในแต่เมืองด้วย ตอนนี้ในประเทศจีนมีอาคารที่สูงกว่า 500 เมตร 10 อาคาร จากข้อมูลการจัดอันดับอาคารสูงทั่วโลก 20 อันดับ มี 11 อาคารอยู่ในประเทศจีน ขณะที่สหรัฐอเมริกาติดอันดับเดียว ยุโรปก็มีเพียงอาคารเดียวเช่นกัน 

ในเอกสารของรัฐบาลยังเสนอให้ใช้ระบบเครดิตและขึ้นบัญชีดำ เพื่อให้สถาปนิกปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองและระเบียบต่างๆ มีคำเตือนเรื่องการทำลายอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมดั้งเดิม หรือการตัดต้นไม้ใหญ่ หรือการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ในเมืองด้วย

ที่มา:

https://edition.cnn.com/style/article/china-new-era-architecture-skyscrapers-intl-hnk/index.html

https://www.dezeen.com/2020/05/14/china-ban-copycat-architecture-supertall-skyscrapers

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52585684

REUTERS/Aly Song

Tags: ,