เมื่อเทียบกับสุนัขที่เหมือนเป็นทาสผู้จงรักภักดี ต้องการความรักความใส่ใจจากเจ้าของแทบจะตลอดเวลาแล้ว แมวดูจะเป็นขั้วตรงข้าม ด้วยมันค่อนข้างสันโดษ ดื้อรั้น จนถึงขั้นต่อต้าน ดูเหมือนว่าแมวจะไม่ค่อยใยดีเจ้าของมันนัก และเรามักจะตกเป็นทาสมันเสียมากกว่า แต่ผลจากการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Current Biology พบว่าแมวเองก็มีความผูกพันลึกซึ้งกับมนุษย์ และที่สำคัญสูงกว่าสุนัขเสียด้วย 

คริสติน วิเทล นักวิทยาศาสตร์ผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน กล่าวว่าแมวส่วนใหญ่มีความผูกพันที่รู้สึกปลอดภัยต่อเจ้าของ และใช้มันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกอุ่นใจเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ” 

ในการทดลอง ทีมวิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของแมวต่อผู้ดูแลของมันในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย โดยทดลองกับลูกแมว 79 ตัว และแมวโตเต็มวัย 38 ตัว โดยให้เจ้าของแมวใช้เวลากับแมวของตัวเอง 2 นาที จากนั้นเจ้าของออกจากห้องไป ให้แมวอยู่ตามลำพัง 2 นาที แล้วเจ้าของก็กลับมาในห้องอีกครั้งอีก

ผลการทดลองพบว่า 64.3% ของลูกแมว 70 ตัว แสดงอาการเครียดน้อยลงเมื่อเจ้าของกลับมา น้อยกว่าตอนที่เจ้าของออกจากห้องไป และในตอนที่อยู่ด้วยกันกับเจ้าของ มันสามารถทำการสำรวจรอบๆ ห้องและยังมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของไปด้วย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงปลอดภัยระหว่างแมวกับเจ้าของ ขณะที่ 35.7% มีการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงปลอดภัย นั่นคือ มีความเครียดแม้ว่าเจ้าของจะอยู่ด้วย  เช่นเดียวกับแมวโตเต็มวัยที่ให้ผลใกล้เคียงกันในสัดส่วน 65.8% กับ 34.2%

ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ แมวที่มีความผูกพันที่รู้สึกปลอดภัยต่อเจ้าของในอัตรา 64.3% และ 65.8% นั้นใกล้เคียงกับอัตรา 65% ของเด็กทารกที่มีความผูกพันที่รู้สึกปลอดภัยต่อผู้ดูแล  และนอกจากนี้ จากผลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า แมวมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าผลการทดลองแบบเดียวกันในสุนัข 59 ตัว เมื่อปี 2018  ซึ่งการทดลองนั้นผลออกมาอยู่ที่ สุนัขรู้สึกปลอดภัยอยู่ที่ 61% ไม่ปลอดภัยอยู่ที่ 39% 

การวิจัยล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่า แมวก็มีความสามารถและอุปนิสัยที่จะสร้างสายใยผูกพันกับมนุษย์ที่ลึกซึ้ง เพียงแต่การแสดงออกของมันอาจเป็นลักษณะเฉพาะของมันเอง

 อ้างอิง

https://www.sciencealert.com/cats-bond-securely-to-their-humans-maybe-even-more-than-dogs-do?fbclid=IwAR3WWETz-ViuzvrS2eiDiykfUlxRgXtRik9xWZ4PDR7EbhSEgPcR1DUbqE0

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190923111229.htm

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/sep/23/cats-bond-with-owners-and-are-not-as-aloof-as-they-seem-study-shows

ภาพ : gettyimages

Tags: ,