‘งดงาม เป็นระเบียบ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน’

เสร็จเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง กับการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ รวมแล้วเสร็จเป็นระยะทาง 62 กิโลเมตร ที่การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ทุ่มเทเพื่อให้สำเร็จตามเป้าในปี 2570 โดยถนนสายนี้เป็น 1 ใน 8 เส้นทางของโครงการนนทรี และเป็นโครงการล่าสุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ถัดจากถนนสาธุประดิษฐ์, ซอยอนุมานราชธน, ถนนสว่างอารมณ์, ถนนรัชดาภิเษก, ถนนสาทร, ถนนนางลิ้นจี่ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ‘เพิ่มความงดงามของทัศนียภาพบนถนนใจกลางกรุงเทพมหานคร’

แน่นอนว่านอกจากความสวยงามแล้ว โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการเดินสายที่ดีขึ้น เพราะในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน จะทำการขุดเจาะวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับระบบไฟฟ้าใต้ผิวดิน เพื่อมีความแข็งแรง และทนต่อสภาพน้ำท่วมที่เป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

ที่สำคัญคือประชาชนเองต้องได้ประโยชน์โดยรับผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น ในขั้นตอนต่างๆ ของการเปลี่ยนระบบสายไฟ การไฟฟ้านครหลวงจึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานสร้างความเข้าใจกับประชาชนและภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่การก่อสร้าง อีกทั้งยังรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างได้

นอกจากนี้ ทางการไฟฟ้านครหลวงก็มีมาตรการที่รัดกุมและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเช่น การจำกัดเวลาให้ก่อสร้างเฉพาะในช่วงระหว่าง 22.00-05.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด การประสานหน่วยงานด้านโทรคมนาคม เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบการสายสื่อสารต่างๆ เพื่อทำระบบสายสื่อสารใต้ดิน พร้อมทั้งรื้อถอนสายสื่อสารที่มีอยู่เดิม ก่อนจะรื้อเสาไฟฟ้าในอันดับสุดท้าย เพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน ความคืบหน้าการก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินไปแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตร โดยโครงการล่าสุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ในพื้นที่โครงการนนทรี รวมถึงบางส่วนของถนนสายสำคัญต่างๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนราชดำริ ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ซึ่งมีความยาวของถนนถึง 62 กิโลเมตร โดยหลังจากนี้โครงการจะดำเนินการต่อไปและมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2570

แม้ยังเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินต่อไปในระยะยาว แต่การไฟฟ้านครหลวงพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสวยงามด้านทัศนียภาพบนท้องถนน และรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง เพียงพอ และปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้าให้มากที่สุด

Tags: , , , ,