ตลอดช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนประชากรสะสมทั้งสิ้น 66.18 ล้านคน ทว่าหากนำรายงานสถิติจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากางควบคู่จะพบว่า จำนวนตัวเลขดังกล่าวมีกลุ่ม ‘ผู้พิการ’ รวมอยู่ด้วยถึง 2,076,313 คน 

แต่ที่น่าเศร้าคือ มีจำนวนผู้พิการที่ปราศจากโอกาสได้เข้ารับการศึกษาถึง 1.86 ล้านคน และต่อให้มีโอกาสก็ได้รับการศึกษาถึงแค่ระดับประถมเท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ หากเราจะเห็นผู้พิการในสังคมมีโอกาสได้รับการว่าจ้างทำงานเพียง 819,000 คน และขณะเดียวกันสวัสดิการของพวกเขาจากภาครัฐตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก็ได้รับน้อยเกินกว่ามาตรฐานความเป็นจริง คล้ายกับต้องการบีบบังคับให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่แย่กว่าคนธรรมดาทั่วไปแบบกลายๆ

อย่างไรก็ดี ปี 2022 บริษัทเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง ‘เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)’ ได้วางแผนที่จะช่วยเหลือและต่อยอดการเข้าถึงทักษะการทำงานใหม่ๆ แก่บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ ด้วยโครงการ เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมิตร ตามจุดประสงค์เพื่อในอนาคตเยาวชนผู้พิการเหล่านี้จะไม่ตกเป็น ‘ผู้ด้อยโอกาส’ ต่อการทำงานในสังคมไทย 

สำหรับโครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’ ได้ดำเนินโครงการตามวิถีปฏิบัติของ เอพี ไทยแลนด์ ที่ยึดถือหลักธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งโครงการดังกล่าวที่เกริ่นมาข้างต้น นับเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางสังคมที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะบรรดาบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดสู่อนาคตการทำงานจริง หรือสิ่งที่ต้องการจะเป็น

ด้านพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจต่อบริบทผู้พิการทั้ง 4 ของโครงการนี้ อย่าง

1. SEAC – ผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร และองค์กร ที่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. Vulcan Coalition – ผู้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีภารกิจหลักในการสร้างงานและรายได้ที่แท้จริงให้กับคนพิการ 

3. CREATIVE TALK (บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด) – ผู้ริเริ่มจัดงาน Creative Talk Conference ขึ้นในไทย

4. มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม – ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่คนพิการให้ได้มีอาชีพ พร้อมลดช่องว่างอัตราความเหลื่อมล้ำการจ้างงานจากคนธรรมดา

ที่พวกเขาได้ลงมือวางแผนร่วมกับทางเอพี ไทยแลนด์ ว่าโครงการที่กำลังจะทำต้องมีลักษณะเช่นไร จึงจะเข้าถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนผู้พิการ ก่อนท้ายสุดจะตกผลึกเป็น 2 กิจกรรมอันน่าสนใจ ประกอบด้วย 

1. Creative Talk Conference 2022 (CTC2022) งาน Conference แห่งปีที่รวบรวมความรู้และเทรนด์น่าสนใจจากวิทยากรคุณภาพกว่า 100 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

2. กิจกรรม IW: Inclusive Workplace โดยเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนและบัณฑิตผู้พิการเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน ผ่านโปรแกรมเสริมสร้างทักษะและวิธีคิดที่จำเป็นกับความต้องการของโลกทำงานปัจจุบันและอนาคต 

ทั้งนี้ เราขอเริ่มเจาะลึกฝั่งงานกิจกรรม Creative Talk Conference 2022 (CTC2022) ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ อาคารไบเทค บางนา แน่นอนว่าความน่าสนใจย่อมตกอยู่กับเหล่าวิทยากรคุณภาพ 100 ท่าน ที่จะมาบรรยายให้ความรู้ ทว่าขณะเดียวกันยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ ระบบการจัดงานแบบ On Ground ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นผู้พิการ อาทิ ล่ามภาษามือ ที่นั่ง Braille Block และทีมงานอาสาสมัครคอยดูแล ส่วนเหตุผลของการวางแผนเลือกไบเทคบางนาเป็นสถานที่จัด เพราะเป็นจุดที่อยู่ติดกับแหล่งขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าบีทีเอส ทำให้ง่ายต่อการเดินทาง นับได้ว่าครบครันต่อปัจจัยและพื้นฐานการดำเนินกิจกรรม แม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการทางการได้ยินที่ปกติใช้ชีวิตได้ยากลำบากพอสมควรในสังคม 

ไม่ใช่แค่ความยอดเยี่ยมในรูปแบบ On Ground แต่งาน CTC2022 ยังมีการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย โดยทางเอพี ไทยแลนด์ ยินดีมอบ Angel Ticket ที่เป็นโควตาบัตรพิเศษสำหรับรับฟังผ่านทางออนไลน์ฟรี! แก่ผู้พิการ สนใจจะเข้าร่วมงานลงทะเบียนรับบัตรได้ที่ https://bit.ly/CTCforPWDs ภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้เท่านั้น  พร้อมรับเสื้อยืด I AM POWER ส่งตรงถึงประตูบ้านทันที ดูรายละเอียดงาน CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 เพิ่มเติมได้ทาง www.creativetalkconference.com 

ด้านกิจกรรม IW: Inclusive Workplace เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน ที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2565 เองก็มีความน่าสนใจเช่นกัน เมื่อได้มีการเชิญบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนรวมกว่า 100 คน มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยหัวเรือใหญ่อย่าง SEAC บริษัทในเครือเอพี ไทยแลนด์ ได้วางเป้าหมายถึงผลลัพธ์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับกลับไปด้วยหลักสูตร 3 แบบ คือ 

1. วิธีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 

2. ทักษะเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (DISC) 

3. ทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) 

ทั้ง 3 หลักสูตรจะได้รับการสนับสนุนจากทีมงานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้ในรูปแบบ ‘Virtual Classroom’ เพื่อให้เยาวชนผู้พิการเข้าถึงได้ง่ายและได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ฟาก ‘อภิชาติ การุณกรสกุล’ ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เผยถึงการจัดกิจกรรมนี้ว่า เป็นเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิฯ และ SEAC ที่เป็นองค์กรด้านสังคมภายใต้การดูแลของเอพี ไทยแลนด์ กับการขับเคลื่อนผู้พิการให้มีโอกาสเข้าถึงการทำงานและประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น หลังปีแรกประสบความสำเร็จล้นหลาม สามารถส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นที่ 1 สู่ตลาดการทำงานในบริษัทเอกชนชั้นนำ

“กิจกรรม IW-Inclusive Workplace เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน ได้รับผลตอบรับจากบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการในรุ่นที่ผ่านมาดีมาก ซึ่งหลักสูตรที่ทาง SEAC ได้จัดเตรียมสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเขา (เยาวชนและบัณฑิตผู้พิการ) ออกมา ให้เค้ามั่นใจ และกล้าที่จะทำตามความฝันของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ ในปีนี้น้องๆ บัณฑิตและเยาวชนที่อยู่ในเครือข่ายของทางมูลนิธิจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Creative Talk Conference ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆ เป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณทางเอพี ไทยแลนด์ และ SEAC ที่ให้ความสำคัญกับน้องๆ ผมเชื่อว่ากิจกรรมภายใต้โครงการ เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower จะสร้างพลังบวกให้กับเหล่าเยาวชนผู้พิการสามารถสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยตัวเองได้”

สุดท้ายเยาวชนและบัณฑิตผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมงาน  Creative Talk Conference (CTC2022) สามารถลงทะเบียนรับ Angel Ticket เข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/CTCforPWDs ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 

เพราะไม่ว่าบริบทของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร Aspiration ความฝัน ความหวังของทุกคนจะกลายรูปไปแค่ไหน เอพี ไทยแลนด์ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังบวกไปถึงทุกคน ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เติบโต และมองไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อถอย

สร้างเส้นทางสู่เป้าหมายให้สำเร็จด้วยด้วยพลังในตัวของคุณเอง 

Fact Box

 

  • ปี  2564  ประเทศไทยมีจำนวนประชากรสะสมทั้งสิ้น 66.18 ล้านคน แต่จากรายงานสถิติของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลับพบว่าผู้พิการจำนวน 2,076,313 คน มีเพียง  819,000 คน เท่านั้น ที่มีโอกาสได้เข้ารับการทำงานในสังคม 

 

  • อย่างไรก็ดี ปี 2565 เอพี ไทยแลนด์ และ 4 องค์กรพันธมิตร ได้ร่วมกันจัดโครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’  เพื่อร่วมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เยาวชนและบัณฑิตผู้พิการ ให้สามารถค้นหาทางเลือกถึงอาชีพ หรือสิ่งที่ต้องการจะเป็น พร้อมต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต ผ่าน 2 กิจกรรม คือ 1. Creative Talk Conference 2022 (CTC2022) และ 2. IW: Inclusive Workplace
Tags: , , , , , , ,