พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ ตลอดจนควันธูปและเชิงเทียน ทั้งหมดนี้มักถูกพบเห็นอยู่คู่กับพุทธสถาน จนชินตาและกลมกลืนราวกับเป็นเนื้อเดียวกับพุทธศาสนา

แต่สำหรับผู้สร้าง Bodhi Theater (โพธิ เธียเตอร์) พวกเขากลับมองว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นเพียงเปลือกที่คอยตกแต่งและห่อหุ้มเนื้อในอันแท้จริงของพุทธศาสนาเอาไว้ ดังนั้น เปลือกจึงเปลี่ยนแปลงได้ และควรเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยที่ดำเนินไป

สำหรับพวกเขา ‘แก่น’ และ ‘แกน’ ของพุทธศาสนาคืออะไร ทำไมถึงควรเปลี่ยน และคิดเห็นอย่างไร เมื่อพุทธศาสนากลายเป็นของตกแต่งบ้าน หรือเสื้อผ้าสวมใส่

Fact Box

  • Bodhi Theater (โพธิ เธียเตอร์) นิทรรศการศิลปะแบบดิจิทัล จัดขึ้นที่ พระอุโบสถ วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ มีการแสดง 7 รอบต่อวัน ตั้งแต่ 14.00-18.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ bodhitheater.com
Tags: , , ,