“เราจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจ เพื่อปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของกรุงอโยธยา”

 

Tags: