“ปู่กับย่าฝั่งตรงข้ามชอบกัน แต่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะข้ามถนนไปหากันน่ะ”

Tags: