ใครที่ได้ไปงานแสง Awakening Bangkok ครั้งแรก เมื่อปีที่แล้ว (2018) แล้วประทับใจ กิจกรรมตระการตาแบบนี้กำลังจะมีขึ้นเป็นปีที่สอง ที่ชวนคุณชมงานทั้งแสงสีและสื่อผสม พร้อมทำความรู้จักย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากงานเทศกาล Awakening Bangkok ครั้งแรกปีที่แล้ว ที่มีผู้เข้าร่วมงานตลอด 10 วันเต็มเกือบ 75,000 คน เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์กับมุมมองใหม่ๆ กับย่านเก่าแก่อย่างบางรัก-เจริญกรุง 

ในปีที่สองของ Awakening Bangkok นิตยสาร Time Out Bangkok ผู้จัดงานนี้ ยังคงเลือกสถานที่ถิ่นย่านเดิม คือ บางรักและเจริญกรุง แต่แตกต่างที่จำนวนชิ้นงานและจุดแสดงผลงานที่มากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว โดยสถานที่จัดแสดงในปี 2018 ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่ เช่น อาคารไปรษณีย์กลาง บ้านพักตำรวจน้ำ ชุมชนมัสยิดฮารูนซอยเจริญกรุง 32 Warehouse 30 และ Prince Theater Heritage Stay ปี 2019 จะเพิ่มสถานที่ใหม่ เช่น ท่าน้ำสี่พระยา ศาลเจ้าโรงเกือก ชุมชนตลาดน้อย และข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังท่าเรือเก่าแก่อย่าง ล้ง 1919 

นอกจากจะเปิดมุมมองใหม่ให้แก่ย่านเก่าแก่อย่างเจริญกรุงผ่านงานศิลปกรรมไฟแล้ว Awakening Bangkok ยังเป็นพื้นที่ให้แวดวงศิลปะไทยด้วยการเปิดพื้นที่แสดงผลงานให้แก่ทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียง ศิลปินหน้าใหม่ และนักศึกษาศิลปะในหลายสาขาให้มีพื้นที่จัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน ทั้งยังเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแรงบันดาลใจระหว่างศิลปินไทยด้วยกันเอง และศิลปินต่างประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงงาน

Awakening Bangkok 2019 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2019 ทั่วย่านบางรัก-เจริญกรุง 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Website: https://www.timeout.com/bangkok/th/things-to-do/awakening-bangkok

Facebook: https://www.facebook.com/events/397824724448276/

 

Tags: , , ,