เป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่แพร่หลายในสังคมไทยมากนักและถูกมองว่าเป็นประเด็นที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรม ถ้าหากจะบอกว่าผู้หญิงที่เคยทำแท้งส่วนใหญ่ไม่เสียใจหรือรู้สึกผิดหลังการทำแท้งสำเร็จ โดยวารสารทางสังคมศาสตร์และการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับการทำแท้งที่ยืนยันว่า “ผู้หญิงอเมริกันกว่า 95% ไม่เสียใจที่เคยทำแท้ง”

ผลการวิจัยเกิดจากการติดตามศึกษาอารมณ์ของผู้หญิง 667 คนที่กระจายอยู่ใน 21 รัฐหลังการทำแท้งและทุกๆ 6 เดือน ตลอด 5 ปี โดยเน้นไปที่อารมณ์เศร้า รู้สึกผิด โล่งอก เสียใจ โกรธ และเป็นสุขที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ โดยการศึกษาพบว่า อารมณ์ ‘โล่งอก’ เป็นอารมณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดตลอดระยะเวลาศึกษาที่ยาวนานและสรุปได้ว่าผู้หญิงกว่า 95% ไม่เสียใจที่เคยทำแท้ง

โดยรายงานอธิบายเพิ่มเติมว่า อารมณ์รู้สึกผิดผสมกับโล่งใจเป็นอารมณ์ปกติธรรมดาที่จะเกิดกับผู้หญิงหลังการทำแท้ง แต่ทั้งอารมณ์บวกและลบเกี่ยวกับการทำแท้งจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีแรก ในขณะที่ความรู้สึกตัดสินใจถูกต้องจะคงอยู่ยาวนานกว่ามากและค่อนข้างเสถียร

“ความเชื่อหรือข้ออ้างว่าเราต้องปกป้องผู้หญิงจากอารมณ์ด้านลบที่อันตรายและทำให้พวกเธอต้องทุกข์ทรมาน เมื่อตัดสินใจทำแท้งแพร่หลายมาเป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง” Corinne Rocca เจ้าของผลการศึกษาและศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียกล่าว

ก่อนศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาแคลิฟอร์เนียจะอธิยายเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจทำแท้งเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากของผู้หญิง กลายเป็นข้ออ้างที่กลุ่มต่อต้านการทำแท้งใช้ในการขัดขวางการเข้าถึงการทำแท้งของผู้หญิงในสหรัฐฯ 

ทำให้ขณะนี้หลายรัฐในสหรัฐฯ กำลังอยู่ระหว่างขอคำปรึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองทางอารมณ์เชิงลบที่เกิดจากการทำแท้ง หลังจากกลุ่มต่อต้านการทำแท้งและนักการเมืองฝ่ายขวาใช้พยายามอย่างหนักในการผลักดันประเด็นนี้ เพื่อหวังจะผ่านกฎหมายควบคุมการทำแท้งใหม่ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา และนำมาสู่ความพยายามในการคว่ำผลตัดสินคดีนอร์มา แมคคอร์วีย์ คดีของหญิงผู้ทำให้การทำแท้งถูกกฎหมายอเมริกัน

อย่างไรก็ตาม เจ้าของผลงานวิจัยเตรียมที่จะศึกษาต่อ โดยเน้นไปที่ปัจจัยเฉพาะที่ก่อนให้เกิดอารมณ์ด้านลบหรือความเสียใจในการทำแท้ง รวมถึงได้โน๊ตเพิ่มเติมไว้ว่า หากมีการเสนอบริการปรึกษาหลังทำแท้ง ควรเน้นไปที่การรับมือกับความอัปยศมากกว่า

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ใช่งานด้านการศึกษาชิ้นเดียวที่ระบุว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เสียใจที่เคยทำแท้ง เพราะก่อนหน้านั้นในการศึกษาระยะเวลา 3 ปีในปี 2558 ก็ให้ผลคล้ายกัน

ที่มา

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/12/abortion-women-do-not-regret-study

https://edition.cnn.com/2020/01/12/health/women-abortion-emotion-study/index.html 

ที่มาภาพ: getty images