16 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เริ่มจัดประมูลคลื่น 5G บนคลื่นโทรคมนาคมทั้งหมด 3 ย่าน ได้แก่ 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ส่วนคลื่นที่เอกชนอยากได้ที่สุด คือ 3500 MHz กสทช.ยังไม่นำมาประมูลรอบนี้

ครั้งนี้ มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณสมบัติและเข้าร่วมการประมูลจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รวมถึงรัฐวิสาหกิจอย่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประมูลด้วย

คลื่นความถี่ แบ่งเป็น

  • คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 8,792 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 440 ล้านบาท
  • คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 1,862 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 93 ล้านบาท
  • คลื่นความถี่ย่าน 26 GHz จำนวน 27 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 423 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 22 ล้านบาท

สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ที่มีความสำคัญต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างระยะยาว ที่ภาคเอกชนเคยเสนอในการประชาพิจารณ์ปลายปีที่แล้วว่าอยากให้กสทช. นำเอามาประมูลด้วย สุดท้าย กสทช. ไม่ได้เอามาบรรจุในการประมูลรอบนี้ ขณะที่คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่นำมาประมูล ก็ไม่มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใดสนใจเข้าร่วมประมูล 

การประมูล 5G ครั้งนี้ หากประมูลครบทุกใบอนุญาต คาดว่าจะนำเงินส่งรัฐได้อย่างน้อย 73 หมื่นล้านบาท

 

อ้างอิง:

Tags: , , , , , , , ,