16 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงข่าวผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700  MHz, 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่งครั้งนี้ มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณสมบัติและเข้าร่วมการประมูลจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TrueMove H) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTAC) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) รวมถึงรัฐวิสาหกิจอย่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เข้าร่วมประมูลด้วย

โดยหลังจากนี้จะรับรองผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะมอบใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูลภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับรายละเอียดการประมูลมีดังนี้

คลื่นความถี่ 700 MHz มีทั้งหมด 3 ใบอนุญาต ใบละ 5 MHz ผู้ชนะได้แก่ CAT ได้ 2 ชุด และ AIS ได้ 1 ชุด ราคาใบอนุญาตละ 17,153 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 51,459 ล้านบาท

คลื่นความถี่ 2600 MHz มีทั้งหมด 19 ใบอนุญาต ใบละ 10 MHz ผู้ชนะได้แก่ AIS ได้ 10 ชุด และ TrueMove H ได้ 9 ชุด ใบละ 1,956 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 37,164 ล้านบาท

คลื่นความถี่ 26 GHz มีทั้งหมด 27 ใบอนุญาต ใบละ 100 MHz แต่มีการเสนอราคาเพียง 26 ใบอนุญาต ผู้ที่ได้ไปคือ AIS 12 ชุด, TrueMove H 8 ชุด, TOT 4 ชุด, DTAC 2 ชุด ใบละ 445 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 11,570 ล้านบาท

รวมการประมูลคลื่นความถี่ 5G ทั้ง 3 คลื่น 48 ใบอนุญาตในครั้งนี้ มูลค่า 100,521,177,777.00 บาท (ไม่รวม VAT)

 

ที่มา:

https://www.facebook.com/ONBTC/videos/198176444919175

Tags: , , , , , , , ,