24 มิถุนายน เวลา 18.00 น. กลุ่ม Free Youth และ สนท. ร่วมกันจัดกิจกรรมอ่านประกาศคณะราษฎร โดยมี พริษฐ์ ชิวารักษ์, ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี และ ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ร่วมกันอ่านประกาศดังกล่าว เพื่อรำลึกถึงอุดมการณ์ของคณะราษฎร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งเยาวชนและกลุ่มคนวัยทำงานที่มากันอย่างคับคั่ง

ก่อนจัดกิจกรรม นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ ได้ตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่โดยรอบว่าในกิจกรรมนี้ประชาชนสามารถทำอะไรได้บ้าง และไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง ให้บอกกับประชาชนก่อนเริ่มกิจกรรม ไม่ใช่การปล่อยให้ประชาชนทำแล้วให้ความผิดในภายหลัง ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียด เนื่องจากเจ้าหน้าที่พยายามเข้ามาเจรจาโดยอ้างเหตุผลว่าอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19  จึงขอให้มีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย แต่ด้วยจำนวนคนเข้าร่วมจำนวนมากทำให้ไม่สามารถทำตามมาตรการดังกล่าวได้ แต่ก็ไม่มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้จัดงาน สุดท้ายกิจกรรมดังกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยหลังจากอ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 จบลงก็มีการโปรยกระดาษที่พิมพ์คำประกาศให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วม

กิจกรรมนี้เป็นเพียง 1 ในหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน 24 มิถุนายน ปีนี้ ไม่ใช่แค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่รวมถึงต่างจังหวัดด้วย นับว่าเป็นการตื่นตัวทางการเมืองที่น่าจับตาของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และแม้จะมีวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องงดกิจกรรมในที่สาธารณะไป แต่เมื่อคลายล็อกดาวน์กระแสความตื่นตัวทางการเมืองกลับไม่ได้ลดน้อยหรือหายไป เช่นกันกับสัญลักษณ์ทางการเมืองของคณะราษฎรที่แม้จะถูกทำให้หายไป แต่หลายคนยังคงจดจำ

Tags: