วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นักกิจกรรมนำโดยอานนท์ นำภา ,กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยและประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรม”ลบยังไงก็ไม่ลืม”รำลึกวันครบรอบ 88 ปี “การอภิวัฒน์สยาม” ที่คณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอบระบอบประชาธิปไตย โดยมีการฉายภาพจำลองเหตุการณ์พระยาพหลพลพยุหเสนาอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 ในเวลาย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมมีการยื้อชิงพื้นที่ระหว่างตำรวจกับนักกิจกรรม สุดท้ายได้เจรจาต่อรองจนสามารถจัดกิจกรรมได้ จนถึงเวลาประมาณ 05.40 น.จึงได้ยุติกิจกรรมและแยกย้ายเดินทางกลับ

\

\ \

ในวันนี้นอกจากจะมีการรำลึกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงเช้ามืดและที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์อภิวัฒน์สยามในอีกหลายแห่งอย่างน้อย 11  จังหวัดทั่วประเทศ

Tags: ,