วันนี้ (26 มีนาคม) เวลา 16.30 น. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจำนวน 1,542 ใบ จากประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นบัตรเสียทั้งหมด โดยอ้าง มาตรา 114  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ด้วยเหตุส่งไปไม่ถึงหน่วยนับคะแนนภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ก่อนหน้านี้ กระทรวงต่างประเทศได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในกระบวนการรับมอบบัตรเลือกตั้งจากต่างแดนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความผิดพลาด ทำให้บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากประเทศนิวซีแลนด์มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 20.50 ของวันที่ 23 มีนาคม ซึ่งเกินกรอบเวลาที่จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กระทรวงต่างประเทศจึงหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัทไปรษณีย์ ไทย จำกัด และได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ภายใต้ระยะเวลาที่กระชั้นชิด และกระบวนการที่จำเป็นต้องรอบคอบ การจัดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวจึงไม่ทันอย่างแน่นอน จึงไม่ได้มีการไปรับบัตรดังกล่าว อีกทั้งมองว่าการเก็บบัตรดังกล่าวไว้ในคลังสินค้าของบริษัทการบินไทยฯ มีความปลอดภัยกว่า

ด้าน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า สายการบินนิวซีแลนด์ได้ขนส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวจากเมืองเวลลิงตัน มาที่เมืองโอ๊คแลนด์ ก่อนที่สายการบินไทยจะรับช่วงต่อสินค้าในวันที่ 21 มีนาคม หากแต่ไม่สามารถขนส่งสินค้าในวันดังกล่าวได้ทันที เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าภายในของสายการบินนิวซีแลนด์ก่อน ทำให้การบินไทยรับมอบสินค้าในวันที่ 22 มีนาคม และส่งมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 20.50 น. ของวันที่ 23 มีนาคม

 

อ้างอิง:

https://workpointnews.com/2019/03/26/01%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B9%80/

https://www.sanook.com/news/7723798/

 

Tags: , ,