บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังในวันนี้ (15 ตุลาคม พ.ศ. 2559) ตั้งแต่เช้าจรดเย็นยังคงเต็มไปด้วยประชาชนแน่นขนัดที่มาเข้าแถวรอเข้าลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทุกคนล้วนสวมชุดดำและถือร่มเพื่อป้องกันแดดแรงจ้า โดยมีคนใจดีแจกน้ำดื่ม ยาดม ผ้าเย็น แอมโมเนีย และข้าวไข่เจียวฟรี

หลังจากทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนมาร่วมลงนามถวายคำอาลัย ตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้ถึง 16.10 น. ประชาชนบางส่วนที่มาไม่ทัน และไม่ได้เข้าพระบรมมหาราชวังจึงเลือกวิธีการถวายความอาลัยด้วยการกราบที่กำแพงแทน เกิดเป็นภาพที่งดงามและเศร้าโศกในเวลาเดียวกัน

Tags: , , , , , , ,