SEARCH

พิกัด-ทิศทาง-แรงกด-จังหวะ: 4 กุญแจการสัมผัสเพื่อการออร์แกซึมของผู้หญิง

แม้ผู้หญิงจะมีความรู้สึกพึงพอใจทางเพศที่ไม่เหมือนกัน แต่ผลงานวิจัยหนึ่งได้ช่วยตีกรอบให้แคบลงว่า ในความซับซ้อนนั้น เราอาจเริ่มจาก 4 คำสำคัญที่ต้องใส่ใจ คือ ‘พิกัด - ทิศทาง - แรงกด - จังหวะ’...