SEARCH

THE MONEY COACH EP022 : 5 หนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณ

​วิธีการหาความรู้ทางการเงินในปัจจุบันนั้นมีอยู่มากมาย แต่หนึ่งในวิธีที่คลาสสิกที่สุดก็คือการอ่านหนังสือ วันนี้ THE MONEY COACH จะมาแนะนำหนังสืออ่านสนุก 5 เล่มที่เมื่อได้อ่านแล้วเราเชื่อว่าจะเปลี่ยนชีวิตและวิธีคิดทางการเงินของคุณไปอย่างแน่นอน...