10 ปี เหตุการณ์สลายการชุมนุมเมษา-พฤษภา 53 The Momentum ชวนนิสิต นักศึกษา ผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการชุมนุมแฟลชม็อบในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทั้ง ภานุมาศ สิงห์พรม จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ร่วมก่อตั้ง FreeYOUTH, กันตา รัตนวงษ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และธีรชัย ระวิวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมพูดคุยถึงมุมมองของพวกเขาต่อเหตุการณ์ สลายการชุมนุมเมษา-พฤษภา 53 และมองไปยังการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในอนาคต

ร่วมด้วยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากคณะก้าวหน้า หนึ่งในบุคคลที่เชื่อมต่อเหตุการณ์ปี 53 และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบัน และ รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ หนึ่งในทีมงานศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม กรณีเมษา – พฤษภา 53 (ศปช.)

Tags: , , , , , , , ,