แม้ออฟฟิศจะเป็นสถานที่สำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เพียงเท่านั้น ในการมารับบทบาท ‘พนักงาน’ เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามที่องค์กรคาดหวัง 

ทว่าในปัจจุบัน หลากหลายออฟฟิศเริ่มมีนโยบายอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ในออฟฟิศได้ เพราะมีการสำรวจแล้วว่า การมีสิ่งชีวิตอื่น เช่น แมว สุนัข รวมถึงสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ จะช่วยให้การทำงานและสุขภาพจิตของพนักงานดียิ่งขึ้น 

อ้างอิงจากงานวิจัย Taking Dogs Into the Office: A Novel Strategy for Promoting Work Engagement, Commitment and Quality of Life ที่ทำการสำรวจกลุ่มพนักงานออฟฟิศในสหรัฐอเมริกาเผยว่า พนักงานส่วนใหญ่เชื่อว่า สัตว์เลี้ยงมีส่วนให้บรรยากาศแวดล้อมในการทำงาน ดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการมีอยู่ของสัตว์เลี้ยงจะช่วยลดความโดดเดี่ยวของพนักงาน เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการพูดคุยและเข้าสังคมกันเองระหว่างพนักงานด้วยกัน 

ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาที่ชื่อ The effects of facility dogs on burnout, job-related well-being, and mental health in paediatric hospital professionals ที่ระบุว่า การมีสัตว์เลี้ยงในสถานที่ทำงาน (ในงานวิจัยหมายถึงโรงพยาบาล) จะช่วยให้ทั้งหมอ พยาบาล และคนไข้ มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หากเทียบกับช่วงเวลาที่โรงพยาบาลไม่มีนโยบายให้มีสัตว์เลี้ยง

อีกทั้งจากแบบสำรวจของโรงพยาบาลสัตว์แบนฟิลด์ (Banfield) ยังเผยอีกว่า นโยบายการเลี้ยงสัตว์ในออฟฟิศถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจเข้าทำงานหรือลาออกของพนักงานในปัจจุบัน เพราะพนักงานหลายคนมองว่า หากบริษัทไหนที่มีนโยบายอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ในออฟฟิศได้ นั่นหมายถึงองค์กรนั้นให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งพนักงาน รวมถึงสัตว์เลี้ยงของพวกเขา อีกทั้งยังใส่ใจในเรื่องสุขภาพจิตของพนักงานในบริษัทอีกเช่นกัน 

แต่ก็ใช่ว่าพนักงานทุกคนจะเป็น Pet Lover ชื่นชอบการอยู่กับสัตว์เลี้ยงในระว่างทำงาน อีกทั้งยังมีอีกหลายคนกังวลเรื่องสุขอนามัย เสียงรบกวน จากการมีสัตว์เลี้ยง ดังนั้น การกำหนดนโยบายในการเลี้ยงสัตว์ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยต้องคำนึงถึง 3 เรื่องสำคัญคือ

1. กำหนดประเภทของสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม ทั้งในแง่สายพันธุ์และขนาด มีการตรวจร่างกายว่าสะอาดและได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อย หรืออาจมีข้อกำหนดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถควบคุมโดยเจ้าของได้

2. กำหนดความรับผิดชอบของเจ้าของ ทั้งการดูแลและทำความสะอาด รวมถึงควรมีบทลงโทษหากสัตว์เลี้ยงก่อกวนเพื่อนร่วมงาน หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

3. กำหนดพื้นที่การให้อนุญาตหรือห้ามเลี้ยงสัตว์ให้เป็นสัดส่วน

ทั้งหมดนี้คือประโยชน์และวิธีในการนำสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมาในออฟฟิศ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน และช่วยพัฒนาสุขภาพจิต ผ่านความ ‘ทะเล้นและน่ารัก’ ของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเหล่าพนักงาน

อ้างอิง

https://hbr.org/2023/11/research-the-benefits-of-a-pet-friendly-workplace

https://resources.workable.com/pets-in-the-workplace-policy

https://www.indeed.com/recruitment/c/info/pets-in-the-workplace

https://www.uschamber.com/co/run/human-resources/allowing-pets-at-work-pros-and-cons

https://www.business.com/articles/office-pets-policy/

Tags: , , , ,